Chatbox
18 / 5 / 2018 • Byla aktualizována pravidla
16 / 5 / 2018 • Byl aktualizován sparktoolbar
15 / 5 / 2018 • Byla přidána odměna za nahlášení bugu
9 / 5 / 2018 • Byly přidány nové osobní příběhy (6)

Vrozená schopnost

za Mon May 07, 2018 12:04 am

[sparkhead]Vrozená schopnost[/sparkhead]

Prosím každého, kdo chce mít ke svému charakteru nějakou vrozenou schopnost, aby předtím, než postne samotný charakter měl jistotu, že daná schopnost projde. Popřípadě ideálně s adminem (tzn. mnou) sepsal danou schopnost předem, aby se potom mohla rovnou nalinkovat do charakteru. [textimp]Vrozená schopnost se totiž nově povoluje před vytvořením charakteru, nikoli zároveň s vytvořením charakteru[/textimp]. Pokud chcete vrozenou schopnost, máte vícero možností, jak to udělat:

Pokud se jedná o nějakou čistě mainstream schopnost (elementární kineze etc.) můžete mi jednoduše říct a já tu schopnost sám sepíšu, tím pádem vám odpadá jakékoli strachování o to, jestli to bude povolené či nikoli (protože to budu sepisovat já, tak aby to perfektně sedělo do hry a bylo to vybalancované) ANEBO můžete schopnost sepsat (základní popis schopnosti a následně podrobné popisy jednotlivých stupňů) a následně mi to poslat na povolení skrze tento formulář. Myslete prosím na to, že pokud vaše schopnost není originální, ale jedná se o relativně mainstream nápad (jako již zmíněná elementární kineze), tak to nemůžete na fórum použít jakožto 'tvůrci' dané schopnosti (což znamená, že nebudete rozhodovat o tom, kdo danou schopnost mít může a kdo nikoli), na druhou stranu, pokud je vaše schopnost skutečně originální, budete vedeni jakožto tvůrci dané schopnosti a tím pádem budete nastavovat limity hráčů stejně jako určovat, jestli hráč může danou schopnost mít.

    This forum was created by a multicultural team of various faiths and beliefs.