Chatbox

Krvavá pětka


Reward system
Influence Points:
Klíče:
Odměny:
avatar

za Sat May 12, 2018 2:02 pm

[sparkoffictopic="Krvavá pětka" title="bližší informace o Krvavé pětce"][boxblock=center]Pět Rodů byla skupina pěti rodin, které se považovaly za vůdčí složku organizovaného zločinu ve státě New York. Označení Pět Rodů bylo poprvé použito v roce 1931, kdy Salvatore Maranzano zformoval předtím znepřátelené, mezi sebou bojující gangy původních pěti rodů, kterými byly Maranzano, Profaci, Mangano, Luciano a Gagliano. Každá z rodin dostala vlastní teritorium a odpovídala stejné hierarchické struktuře napříč celou organizací. Na počátku byla hierarchie postaveno na Maranzanovi, který byl takzvaný capo di tutti capi, nebo-li boss všech bossů a kterému se zodpovídal zbytek rodin jakožto nadřazené autoritě. Nerovnoměrné rozdělení sil však vyústilo ve vraždu Maranzana a rovnoměrné přerozdělení původního mocenského monopolu do mnohem stabilnější formy tzv. Komise, která se skládala z bossů všech rodin, kde měl každý z nich rovnocenná práva. V průběhu času se poté Pět Rodů vyvinulo v to, co je v dnešní době známo jako Krvavá Pětka, skupina dědiců původních rodin, kterými jsou Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese, a Lucchese.

Každá z rodin v Krvavé Pětce pochází z New Yorských Sicilských gangů, jejichž kořeny sahají až k původní Sicilské Mafii. Salvatore Maranzo oficiálně tyto rodiny zformoval v létě roku 1931, po vraždě Giuseppe Masseria 15. dubna, která se stala počátkem krvavého boje o moc známého jakožto Castellamarská Válka. Maranzano tehdy poprvé představil koncept hierarchie: boss (capofamiglia), zástupce (sotto capo), rádce (consigliere), kapitán (caporegime), voják (soldato) a učeň; přičemž sebe jmenoval capo di tutti capi (boss všech bossů). Tím však Maranzo porušil dohodu s jedním z tehdejších vůdců Pětky, Lucky Lucianem, čímž nastal mocenský boj, který vyústil ve vraždu Maranza ještě téhož roku. Pozice capo di tutti capi poté byla nahrazena hierarchickou strukturou, kterou známe dodnes, kde je v čele organizace tzv. Komise, která se skládá z vůdce každé z členských rodin.

Každá z pětice rodin má na starost specifické teritorium, kde má prioritní slovo. Ačkoli je napříč organizací dovoleno zasahovat i do teritoria nespadajícího pod danou rodinu, rodina, která má vůdčí slovo je vždy nadřazená té, která tam aktuálně pracuje mimo své vlastní teritorium. Každá z rodin má prioritní vliv v jedné z pěti částí New Yorku: Bonnano v Bronxu; Colombo v Queensu; Gambino v Brooklynu; Genovese ve Staten Islandu a Lucchese v Manhattanu. Jak již však bylo řečeno, sféra vlivu všech rodin často přesahuje do všech území ba dokonce za hranice samotného státu New York. I přes to se všech v organizaci zachovává dokonalá hierarchická struktura a určitá forma 'úcty' jedné rodiny vůči těm ostatním.[/boxblock]
[/sparkoffictopic][entry]Zápis ze dne 12/5/18 od Kayn[/entry]

    This forum was created by a multicultural team of various faiths and beliefs.