Chatbox

Cainovo znamení


Reward system
Influence Points:
Klíče:
Odměny:
avatar

za Sat May 12, 2018 7:08 pm

[sparkoffictopic="Mark of Cain" title="bližší informace o Cainovo znamení"][boxblock=center]Mark of Cain, nebo-li Cainovo znamení je prastaré kouzlo, podle legend vytvořené prvním kouzelníkem, který kdy chodil po zemi. Praví se, že vzniklo jakožto ochranné kouzlo nejvyšší úrovně. Kdokoli, kdo ho totiž měl na sobě se stal imunním vůči všem magickým útokům, a budiž by měl být zraněn, útok se obrátí sedminásobně vůči tomu, kdo ho měl započít. Cainovo znamení bylo unikátní pro Adama s Evou, když se však u jejich prvorozených synů, Caina s Abelem objevilo též a zmizelo z nich samotných, bylo jasné, že se kouzlo přenáší, a co víc, že čím více stárne, tím více magie v kouzlu sílí a stává se potentnější jak předtím. To však pobouřilo samotnou přírodu, neboť to porušovalo vůbec ten nejzákladnější princip, kterým je cyklus života a smrti, a tak obrátila něco, co bylo vytvořeno k záchraně životů v prokletí, které mělo životy brát. A nositel Cainova znamení se měl stát věčným nezranitelným poustevníkem, budiž kohokoli, kdo by se mu měl stát příliš blízkým, měla potkat smrt nehezkou cestou. Jedinou známou mezerou, jak se dalo prokletí zbavit byla sebevražda, ultimátní potrestání přírody pro všechny nositele znamení, nakolik to znamená, že nikdy nenajde duše klid, či předat znamení další generaci.

A tak se dvojice bratrů, Cain s Abelem, rozhodla obětovat svůj život a navždy ukončit prokletí, které jim kolovalo v žilách. Nemohli dopustit, aby další generace trpěla za chyby svých předků. Podřízli si hrdla a tím ukončili nekonečný koloběh bolesti a utrpení, kterým se znamení stalo. Po generacích na počest bratrů bylo znamení zapamatováno jako 'Cainovo znamení', aby se nikdy nezapomnělo na oběť, jež byla udělána ve prospěch další generace.[/boxblock]


[sparkboxnew="Návrat Cainova znamení"]Potom, co poslední známí nositelé znamení, jimiž byl Cain s Abelem spáchali sebevraždu se věřilo, že znamení již navždy zmizelo z povrchu Země. Jak se však zdá, existuje jedna pokrevní linie, kde se z neznámých důvodů jednou za několik generací může probudit moc znamení v mužském potomkovi rodu. Někteří věří, že se jedná o prokletí, které příroda uvalila na rod potom, co Cain s Abelem obešli původní prokletí jako takové, jiní věří, že existuje ještě další zdroj, ze kterého mohlo znamení vzejít. Kde je však pravda, to zatím nikdo netuší.[/sparkboxnew]
[/sparkoffictopic][entry]Zápis ze dne 12/5/18 od Michael[/entry]

    This forum was created by a multicultural team of various faiths and beliefs.