Chatbox

Systém doporučení


Reward system
Influence Points:
Klíče:
Odměny:
avatar

za Thu Jul 05, 2018 2:41 am

[sparkoffictopic="Systém doporučení" title="podrobné informace o doporučení"][boxblock=center]Systém doporučení je jednoduchý systém, díky kterému získá každý hráč, který na fórum získal jiného, nového hráče, odměnu. Vzhledem k povaze doporučení je odměna v podobě IP, tedy Influence Points. Ty lze utratit za všemožné odměny zde. Myslete prosím na to, že pouze takové doporučení, které přivedlo aktivního hráče se počítá za platné, tím pádem nelze chtít odměnu za každého hráče. Aby měl hráč nárok na odměnu, tak musí hráč, kterého přivedl uvést jeho jméno v kolonce 'Doporučení' při tvoření účtu či kdykoli jindy v průběhu jeho času na fóru. Tato kolonka pak musí zůstat již vyplněná po celou dobu, aby nedocházelo k nejasnostem v budoucnu.

[information]Pouze hráč, který má vytvořený a přijatý charakter, za který aktivně píše po dobu alespoň jednoho týdne se počítá jako aktivní hráč. Po této zkušební době jednoho týdne má hráč, který dal doporučení právo na svou odměnu. Pokud však získaný hráč do tří týdnů od svého prvního příspěvku hru opustí (a to z jakýchkoli důvodů), odměna je odebrána a stejně tak i veškeré z ní plynoucí výhody.[/information][/boxblock]
[boxblock=center]Za prvního získaného hráče získá hráč 2 IP a za každého následujícího získaného hráče získá původní hráč dvojnásobek předchozí odměny. To znamená, že za druhého hráče získá 4 IP, za třetího 6 IP a tak dále. Multiplikace IP však platí pouze v případě, že každý ze získaných hráčů splňuje stejné podmínky jako ten první. Též platí to, že okamžitě získá původní hráč pouze fixní hodnotu IP, tedy původní 2 IP a následné IP vycházející z multiplikace získá až po uběhnutí již zmíněné třítýdenní lhůty (to pro bezpečnostní důvody).

Každý pohyb IP v důsledku systému doporučení bude zaznamenán v tomto tématu a bude zpětně dohledatelný, vyvarujte se proto prosím jakýmkoli pokusům o to nějak využít potencionální mezeru v systému k získání více IP a podobně. Takové chování bude přísně trestáno.[/boxblock]
[/sparkoffictopic]Reward system
Influence Points:
Klíče:
Odměny:
avatar

za Thu Jul 05, 2018 12:43 pm

[sparkhead]Oznámení o doporučení[/sparkhead]
Doporučil/a
Marwin
Ajka


Dodatečné informace
odměna
2 IP (1x)
tři týdny
uplynuly

    This forum was created by a multicultural team of various faiths and beliefs.