Chatbox

Pravidla


Reward system
Influence Points:
Klíče:
Odměny:
avatar

za Thu Jul 05, 2018 3:04 am

[sparkoffictopic="Pravidla" title="seznam všech pravidel"]
[sparkboxnew="Všeobecná pravidla" bckg="#ebe8e2" align="center"][s1]1[/s1]
Jakékoli rasistické, homofobní či jiné urážky, popřípadě projevy xenofobie jsou trestány permanentním banem na našem fóru.

[s1]2[/s1]
Jako spam se zpravidla považuje příspěvek bez určité informační hodnoty, či dva a více příspěvků od jednoho uživatele v příliš krátkém časovém intervalu bez relevantního důvodu. Výjimkou jsou témata na to určená.

[s1]3[/s1]
Je zakázána jakákoli reklama či propagace jiných stránek, či popřípadě her skrze jakýkoli komunikační prostředek na fóru. Takový čin se trestá permanentním banem na účet.

[s1]4[/s1]
V případě, že je uživatelský účet neaktivní po dobu rovnou, či delší jednoho kalendářního týdne jej systém vyhodnotí jako neaktivní a bude vypnut až do dob, dokud ho uživatel opět sám neaktivuje.

[s1]5[/s1]
Je zakázána jakákoli forma multiaccountu[sparktip]tzn. že jeden uživatel má dva či více účtů[/sparktip], v případě zjištění takové věci je druhý účet ihned smazán bez jakýchkoli náhrad. V případě, že chcete z nějakého důvodu druhý účet ze stejné ip adresy se prosím domluvte s administrátorem.[/sparkboxnew]

[sparkboxnew="Pravidla charakteru" bckg="#ebe8e2" align="center"][s1]1[/s1]
Z technických (a též herních) důvodů může být jeden účet propojen maximálně s jedním charakterem! Není tedy možné mít na jednom účtu dva charaktery.

[s1]2[/s1]
Ve výjimečném případě, že má jeden uživatel dva charaktery, je zakázána (pokud to administrátor nechce jinak) jakákoli interakce mezi charaktery téhož uživatele.

[s1]3[/s1]
Minimální délka životopisu činí pětatřicet řádků čistého textu (což odpovídá cca jedné kapitole klasického životopisu).

[s1]4[/s1]
V případě násilné (nechtěné) smrti charakteru má hráč právo na to požádat administrátora o přesunutí roleplay na nový charakter (admin si však vyhrazuje právo bez udání důvodu návrh zamítnout).

[s1]5[/s1]
Věkové rozmezí charakteru je 15 - 25 let.

[s1]6[/s1]
Váš významný předek nesmí být starší jak z 19. století (můžou být výjimky).

[s1]7[/s1]
Každý charakter začíná v základu s úrovní (MASTERY) 1 v každé schopnosti. Výjimkou jsou ti, kteří mají jakožto přirozený talent magii či technologii (tedy nemají vroz. schopnost), takový charakter začíná s úrovní (MASTERY) 3[sparktip]první úroveň je základní, druhá je k vyrovnání rozdílu sil mezi technologií / magií a vrozenou schopností a třetí je odečtený bod z vrozené schopnosti[/sparktip] v jejich přirozeném talentu a s úrovní (MASTERY) 0 ve vrozené schopnosti. Za začáteční úroveň (MASTERY) nezískává charakter úrovňový bod (MASTERY POINT).

[s1]8[/s1]
Pokud chcete vrozenou schopnost, která ještě není sepsaná na fóru, musíte ji sepsat a mít povolenou ještě před samotným charakterem. To je z toho důvodu, že do charakteru se poté bude dávat pouze odkaz na danou schopnost. V případě, že chcete schopnost, která již na fóru je stačí pouze napsat tvůrci o povolení danou schopnost mít.[/sparkboxnew]

[sparkboxnew="Pravidla přispívání" bckg="#ebe8e2" align="center"][s1]1[/s1]
Každý uživatel je povinen napsat na začátku každého příspěvku jméno svého charakteru, a to následně zvýraznit za pomocí speciálních kódů [*sparkname][*/sparkname] a pod jménem musí být hashtagy označující místo a událost (pokud nějaká je), ve které se charakter aktuálně nachází.

[s1]2[/s1]
Každý herní příspěvek musí mít minimální délku pěti plných řádků, jinak je vyhodnocen jako spam a smazán. V určitých případech můžou existovat i výjimky k tomuto pravidlu.

[s1]3[/s1]
Každý příspěvek musí obsahovat správnou interpunkci, diakritiku a musí být dodržována veškerá typografická pravidla. Též je doporučeno neměnit příliš již předem zadané hodnoty jako barvy, velikost písma a podobně.

[s1]4[/s1]
Každý uživatel je povinen zvýraznit nad ostatním textem přímou řeč a myšlenky jeho charakteru, k tomu slouží univerzální kódy[sparktip]druhé a třetí tlačítko při přispívání[/sparktip], aby měly příspěvky sjednocený vzhled, [*dirspeech][*/dirspeech] pro přímou řeč a [*thinking][*/thinking] pro myšlenky.

[s1]5[/s1]
Veškeré příspěvky s erotickou tematikou odeslané uživatelem mladším 15cti let či před 22 hodinou budou smazané a daný uživatel potrestán.[/sparkboxnew]

[sparkboxnew="Ingame pravidla" bckg="#ebe8e2" align="center"][s1]1[/s1]
Každý charakter se může svévolně pohybovat po celém světě bez omezení, mějte však na paměti, že na určitých místech může váš charakter zemřít i bez povolení. Takovéto oblasti jsou vždy speciálně označeny, aby se předešlo nechtěným úmrtím.

[s1]2[/s1]
Pokud v souboji dvou hráčů jeden z nich zasadí smrtelný úder, pouze Game Master má právo na to vyhodnotit danou situaci, nikoli uživatel, jež úder zasadil sám.

[s1]3[/s1]
Souboje hráčů mezi sebou (tzn. nikoli proti npc) jsou kontrolované Game Masterem, který má právo kdykoli zasáhnout do souboje jakožto 'hodnotitel' akcí zúčastněných, Game Master však zasahuje pouze v krajních případech, v normálních soubojích nikoli.

[s1]4[/s1]
Každý uživatel získá s prvním charakterem též právo vytvořit vlastní unikátní vrozenou schopnost[sparktip]administrátor si vyhrazuje právo používat tento materiál ve hře pro své účely[/sparktip]; před vpuštěním do hry však musí schopnost být zkontrolována a následně přijata administrátorem.[/sparkboxnew]
[/sparkoffictopic]

    This forum was created by a multicultural team of various faiths and beliefs.