Chatbox
18 / 5 / 2018 • Byla aktualizována pravidla
16 / 5 / 2018 • Byl aktualizován sparktoolbar
15 / 5 / 2018 • Byla přidána odměna za nahlášení bugu
9 / 5 / 2018 • Byly přidány nové osobní příběhy (6)

Pravidla

za Tue Apr 17, 2018 4:31 am

[sparkoffictopic="Pravidla" title="seznam všech pravidel"]
[sparkboxnew="Všeobecná pravidla" bckg="#ebe8e2" align="center"][s1]1[/s1]
Jakékoli rasistické, homofobní či jiné urážky, popřípadě projevy xenofobie jsou trestány permanentním banem na našem fóru.

[s1]2[/s1]
Jako spam se zpravidla považuje příspěvek bez určité informační hodnoty, či dva a více příspěvků od jednoho uživatele v příliš krátkém časovém intervalu bez relevantního důvodu. Výjimkou jsou témata na to určená.

[s1]3[/s1]
Je zakázána jakákoli reklama či propagace jiných stránek, či popřípadě her skrze jakýkoli komunikační prostředek na fóru. Takový čin se trestá permanentním banem na účet.

[s1]4[/s1]
V případě, že je uživatelský účet neaktivní po dobu rovnou, či delší jednoho kalendářního týdne jej systém vyhodnotí jako neaktivní a bude vypnut až do dob, dokud ho uživatel opět sám neaktivuje.

[s1]5[/s1]
Je zakázána jakákoli forma multiaccountu[sparktip]tzn. že jeden uživatel má dva či více účtů[/sparktip], v případě zjištění takové věci je druhý účet ihned smazán bez jakýchkoli náhrad. V případě, že chcete z nějakého důvodu druhý účet ze stejné ip adresy se prosím domluvte s administrátorem.[/sparkboxnew]

[sparkboxnew="Pravidla charakteru" bckg="#ebe8e2" align="center"][s1]1[/s1]
Z technických (a též herních) důvodů může být jeden účet propojen maximálně s jedním charakterem! Není tedy možné mít na jednom účtu dva charaktery.

[s1]2[/s1]
Ve výjimečném případě, že má jeden uživatel dva charaktery, je zakázána (pokud to administrátor nechce jinak) jakákoli interakce mezi charaktery téhož uživatele.

[s1]3[/s1]
Minimální délka životopisu činí pětatřicet řádků čistého textu (což odpovídá cca jedné kapitole klasického životopisu).

[s1]4[/s1]
V případě násilné (nechtěné) smrti charakteru má hráč právo na to požádat administrátora o přesunutí roleplay na nový charakter (admin si však vyhrazuje právo bez udání důvodu návrh zamítnout).

[s1]5[/s1]
Věkové rozmezí charakteru je 15 - 25 let.

[s1]6[/s1]
Váš významný předek nesmí být starší jak z 19. století (můžou být výjimky).

[s1]7[/s1]
V případě, že chcete mít vrozenou schopnost se na ní musí váš charakter následně specializovat (tzn. mít ji nastavenou jako přirozený talent). Pokud váš charakter nemá vrozenou schopnost, tak bod z ní jde do jeho přirozeného talentu (tzn. charaktery bez vrozené schopnosti začínají s MASTERY 2 v jejich přirozeném talentu a MASTERY 0 ve vrozené schopnosti)

[s1]8[/s1]
Pokud uživatel má přirozený talent v čemkoli jiném krom vrozené schopnosti (tzn. magie či technologie), automaticky se mu (v zájmu zachování silové rovnováhy) přidává jeden MASTERY bod. To znamená, že uživatelé, kteří se specializují na magii či technologii začínají s MASTERY 3 (1 MASTERY POINT z vrozené schopnosti a 1 z tohoto pravidla).

[s1]9[/s1]
Pokud chcete vrozenou schopnost, která ještě není sepsaná na fóru, musíte ji sepsat a mít povolenou ještě před samotným charakterem. To je z toho důvodu, že do charakteru se poté bude dávat pouze odkaz na danou schopnost. V případě, že chcete schopnost, která již na fóru je stačí pouze napsat tvůrci o povolení danou schopnost mít.[/sparkboxnew]

[sparkboxnew="Pravidla přispívání" bckg="#ebe8e2" align="center"][s1]1[/s1]
Každý uživatel je povinen napsat na začátku každého příspěvku jméno svého charakteru, a to následně zvýraznit za pomocí speciálních kódů [*sparkname][*/sparkname] a pod jménem musí být hashtagy označující místo a událost (pokud nějaká je), ve které se charakter aktuálně nachází.

[s1]2[/s1]
Každý herní příspěvek musí mít minimální délku pěti plných řádků, jinak je vyhodnocen jako spam a smazán. V určitých případech můžou existovat i výjimky k tomuto pravidlu.

[s1]3[/s1]
Každý příspěvek musí obsahovat správnou interpunkci, diakritiku a musí být dodržována veškerá typografická pravidla. Též je doporučeno neměnit příliš již předem zadané hodnoty jako barvy, velikost písma a podobně.

[s1]4[/s1]
Každý uživatel je povinen zvýraznit nad ostatním textem přímou řeč a myšlenky jeho charakteru, k tomu slouží univerzální kódy[sparktip]druhé a třetí tlačítko při přispívání[/sparktip], aby měly příspěvky sjednocený vzhled, [*dirspeech][*/dirspeech] pro přímou řeč a [*thinking][*/thinking] pro myšlenky.

[s1]5[/s1]
Veškeré příspěvky s erotickou tematikou odeslané uživatelem mladším 15cti let či před 22 hodinou budou smazané a daný uživatel potrestán.[/sparkboxnew]

[sparkboxnew="Ingame pravidla" bckg="#ebe8e2" align="center"][s1]1[/s1]
Každý charakter se může svévolně pohybovat po celém světě bez omezení, mějte však na paměti, že na určitých místech může váš charakter zemřít i bez povolení. Takovéto oblasti jsou vždy speciálně označeny, aby se předešlo nechtěným úmrtím.

[s1]2[/s1]
Pokud v souboji dvou hráčů jeden z nich zasadí smrtelný úder, pouze Game Master má právo na to vyhodnotit danou situaci, nikoli uživatel, jež úder zasadil sám.

[s1]3[/s1]
Souboje hráčů mezi sebou (tzn. nikoli proti npc) jsou kontrolované Game Masterem, který má právo kdykoli zasáhnout do souboje jakožto 'hodnotitel' akcí zúčastněných, Game Master však zasahuje pouze v krajních případech, v normálních soubojích nikoli.

[s1]4[/s1]
Každý uživatel získá s prvním charakterem též právo vytvořit vlastní unikátní vrozenou schopnost[sparktip]administrátor si vyhrazuje právo používat tento materiál ve hře pro své účely[/sparktip]; před vpuštěním do hry však musí schopnost být zkontrolována a následně přijata administrátorem.[/sparkboxnew]
[/sparkoffictopic]

    This forum was created by a multicultural team of various faiths and beliefs.