Chatbox

Roleplay


Reward system
Influence Points:
Klíče:
Odměny:
avatar

za Thu Jul 05, 2018 3:02 am

[sparkoffictopic="Roleplay" title="informace o roleplay"][boxblock="center"]Roleplay, či pouze jednoduše RP, je jeden z nejpodstatnějších mechanismů fóra, jedná se o systém sloužící k zápisu vývoje každého herního charakteru, rozděluje se na dvě části, přičemž v první nalezneme úroveň (LVL) a zkušenosti (EXP) charakteru, a v druhé stav schopností charakteru. Každý charakter má vlastní roleplay, který je s ním svázán. V případě, že charakter zemře nedobrovolnou smrtí existuje možnost si roleplay přesunout na charakter nový, a tím zachovat postup, jenž byl na původním charakteru. Takto přesunutý roleplay má samozřejmě anulované veškeré přidané body a hráč si je může rozdělit znova podle své vůle.

Roleplay je interaktivní funkcí, hráč je schopen s ním manipulovat přímo skrze herní rozhraní na základě svého herního postupu a tím si postavu směřovat podle vlastních představ. Body do jednotlivých odvětví schopností hráč přidává za pomocí tlačítka plus nacházejícího se nalevo od ukazatelů postupu.


[information]Roleplay funguje na bázi schopnostních bodů (AP). Jakmile charakter dosáhne nové úrovně, automaticky se mu přičte 1 AP, který může následně hráč investovat do libovolné schopnosti (vrozená schopnost, magie či technologie). Do každé schopnosti lze investovat maximálně 10 AP. Jakmile jakákoli schopnost dosáhne 10 AP, tak se body anulují a schopnost získává novou úroveň (MASTERY), společně s tím hráč získá tzv. úrovňový bod (MASTERY POINT), který poté může investovat k rozšíření dané schopnosti. Každá schopnost má též tzv. podúroveň (SUBMASTERY), ta je určena aktuálním množstvím AP, které má hráč v dané schopnosti.[/information][/boxblock]

[boxblock="center"]Každá technika kromě 10 TP[sparktip]Talentové body (též TP) jsou body, které jsou potřeba při učení či tvoření nových technik. Hráč je získává za každý příspěvek v herní místnosti, jedná se tedy o jakési bodové znázornění aktivity každého hráče. Aktuální množství TP si může každý hráč najít po přejetí po svém avataru.[/sparktip] vyžaduje i určitou úroveň (MASTERY) a podúroveň (SUBMASTERY) schopnosti, do které daná technika spadá. To hráč najde vždy napsané v popisu dané techniky v podobě dvou čísel ve formátu 2/VII, přičemž první arabské číslo znázorňuje minimální nutnou úroveň (MASTERY) zatímco římské číslo znázorňuje minimální nutnou podúroveň (SUBMASTERY). Minimální nutná podúroveň (SUBMASTERY) se aplikuje jen v případě, že se úroveň (MASTERY) charakteru shoduje s minimální nutnou úrovní (MASTERY) schopnosti pro danou techniku. Jakmile má charakter vyšší úroveň (MASTERY) jak minimální nutná, tak se pravidlo o podúrovni (SUBMASTERY) neaplikuje.

Kromě nutné úrovně (MASTERY) a podúrovně (SUBMASTERY) můžou určité techniky vyžadovat i znalost specifického rozšíření (TŘÍDY) dané schopnosti, bez kterého se charakter nebude schopen danou techniku naučit. To hráč vždy najde napsané v popisku dané techniky v sekci klasifikace.


[information]Níže můžete vidět funkční verzi roleplay tak, jak ho bude mít váš charakter. Roleplay má tedy dvě části, přičemž v první se nachází úroveň charakteru[sparktip]číslo nacházející se nalevo od ukazele postupu[/sparktip], ukazatel postupu[sparktip]bar znázorňující kolik zkušeností (EXP) vám ještě chybí do další úrovně[/sparktip] a samozřejmě následující úroveň[sparktip]číslo nacházející se napravo od ukazatele postupu[/sparktip].

V druhé části můžete nalézt ukazatel postupu jednotlivých schopností[sparktip]bar nacházející se u každé schopnosti[/sparktip], výpis všech rozšíření (TŘÍD) schopnosti[sparktip]text nacházející se nad ukazatelem postupu[/sparktip], úroveň (MASTERY) schopnosti[sparktip]číslo nacházející se napravo od ukazatele postupu[/sparktip], podúroveň (SUBMASTERY) schopnosti[sparktip]číslo, které se objeví při přejetí po ukazateli postupu[/sparktip] a samozřejmě aktuální počet AP[sparktip]číslo nacházející se na spodní části v polokruhovém výřezu[/sparktip].[/information][/boxblock]

[/sparkoffictopic]

    This forum was created by a multicultural team of various faiths and beliefs.