Chatbox

Dynamické události


Reward system
Influence Points:
Klíče:
Odměny:
avatar

za Tue Apr 17, 2018 4:33 am

[sparkoffictopic="Dynamické události" title="informace o dynamických událostech"][boxblock="center"]Dynamické události jsou unikátní formou jakýchsi AOE (area of effect) úkolů pro hráče. Jak již název napovídá, na rozdíl od typických úkolů, které jsou zadávány administrátorem pro specifickou skupinu hráčů, dynamické události jsou jednoduše události, které se dějí zpravidla ve specifické části dané oblasti ve specifický čas a vyžadují interakci hráčů. Jedná se v podstatě o úkoly, které však nejsou jakkoli omezené počtem hráčů, úrovní charakterů či dokonce jakýmkoli předchozím plánováním, jednoduše každý hráč, který se aktuálně nachází v oblasti, kde daná dynamická událost probíhá se může připojit. Dynamické události, stejně jako klasické úkoly, mají stanovenou doporučenou úroveň, zúčastnit se jich však může kdokoli. Zpravidla platí, že odměna za dynamické události v podobně zkušeností bývá mnohonásobně větší jak u typických úkolů a je zde velká pravděpodobnost, že si hráči otevřou možnost návazných úkolů, které je postupně mohou dovést až k velkému objevu.

Vzhledem k povaze dynamických událostí, kdy není předem určen počet hráčů, se míra obtížnosti mění v závislosti na počtu hráčů, kteří se aktuálně dané dynamické události účastní, takže čím více hráčů, tím náročnější to bude, tím však bude i větší odměna. Každá dynamická událost je místem, kde může charakter zemřít i bez povolení hráče![/boxblock]

[boxblock="center"]Jak již název napovídá, tyto události jsou dynamické, to znamená, že se dějí zpravidla bez jakékoli předchozí akce, tedy spontánně. Admin může hráče ingame upozornit na to, že se cosi děje ale též nemusí (v takovém případě na to hráči musí přijít sami). Pokud se v určité místnosti odehrává nějaká dynamická událost, tak se dole zobrazí speciální bar, kde budou veškeré potřebné informace jako odměna či popis. [textimp]Nejpodstatnější částí celého příspěvku je však hashtag, který admin vypíše a díky kterému budete znázorňovat, že se váš charakter účastní dané dynamické události.[/textimp] Jakýkoli charakter, který se účastní, ale nebude používat daný hashtag nedostane na konci odměnu! [textimp]Hashtag s jménem dané dynamické události se vždy uvádí za hashtag s lokací vašeho charakteru, který se uvádí pod jménem charakteru![/textimp]

[information]Vzhledem k dynamické povaze se kromě obtížnosti též mění zkušenosti, které charakter získá. Pokud si chcete vypočítat aktuální množství zkušeností, které váš charakter za danou dynamickou událost získá, jednoduše použijte lehký algoritmus: (počet hráčů navíc + lvl mise) / lvl hráče * základní množství exp. [/information][/boxblock]
[/sparkoffictopic]

    This forum was created by a multicultural team of various faiths and beliefs.