Chatbox

Character box


Reward system
Influence Points:
Klíče:
Odměny:
avatar

za Tue Apr 17, 2018 4:36 am

[sparkoffictopic="Sparkcharacterbox" title="mechanismy na fóru"][boxblock="center"]Sparkcharacterbox (též SCB či pouze characterbox) je speciální tabulka s údaji o hráči a charakteru, které nenajdete napsané nikde jinde na fóru. Zpravidla se jedná o technické informace o hráči a jeho charakteru, jako například množství jeho TP, zkušenosti hráče či popřípadě ID charakteru, které se využívá při přidávání zkušenostních bodů. Sparkcharacterbox může každý uživatel odhalit pomocí přejetí myši po svém (či jakémkoli jiném) avataru. Objeví se v podobě jednoduché tabulky s výpisem všech daných hodnot. Pamatujte si, prosím, že Sparkcharacterbox je unikátní a informace, které v něm naleznete, nenajdete nikde jinde na celém fóru!

[information]První informací, kterou můžete nalézt jsou tzv. zkušenosti, nejedná se však o jakékoli ingame zkušenosti, avšak o číselnou hodnotu určující zkušenosti daného hráče s textovými hrami. Pomocí tohoto čísla tedy můžete zhruba usoudit například v případě souboje, jak těžkým oponentem daný hráč bude.

Druhý řádek tabulky plní čistě informační část a jedná se o jméno charakteru, o kterém budou následující informace.

Zbylé tři řádky obsahují specifické informace o charakteru. Jako první je ID charakteru, což je unikátní číslo, které má pouze váš charakter. Toto číslo je přiděleno administrátorem při přijetí charakteru a v průběhu hry se ID používá jako identifikační číslo pro administrátora při přidávání zkušeností, otevírání nových tříd schopností a podobně! Proto si číslo dobře pamatujte, protože pokud se spletete, vaše zkušenosti mohou být zapsané na cizí charakter! Následují TP, neboli talentové body, což jsou unikátní body, o jejichž účelu se můžete dozvědět více zde. Poslední informací je Přirozený talent, což je specializace daného charakteru.[/information][/boxblock]
[boxblock="center"][/boxblock]
[/sparkoffictopic]

    This forum was created by a multicultural team of various faiths and beliefs.