Chatbox

Osobní příběh


Reward system
Influence Points:
Klíče:
Odměny:
avatar

za Tue Apr 17, 2018 4:33 am

[sparkoffictopic="Osobní příběh" title="informace o personálním příběhu"][boxblock="center"]Osobní příběh je unikátní příběhový rys RD. Jedná se vlastně o příběh, jež je vázán na konkrétní charakter konkrétního hráče, který je však plně zakomponován do příběhu hlavního a vede jej administrátor. Osobní příběh je vlastně příběh, jež vytvoří administrátor jakožto komponent příběhu hlavního a poté jej rozvíjí skrze akce a reakce hráče jako takového. Samozřejmě ne každý hráč má rád, když administrátor manipuluje s příběhem jeho charakteru, proto je toto čistě volitelná herní funkce. V případě, že si totiž hráč vybere možnost osobního příběhu, musí počítat s tím, že administrátor bude hluboce zasahovat do aspektů hráčova charakteru (členové rodiny, příběh) a vybírat z daných aspektů informace, které následně aplikuje na daný příběh, aby mohl příběh pro hráče utvořit. Osobní příběh je zpravidla velice dynamický, kdy téměř při každém větším rozhodnutí hráč mění výsledek příběhu. Administrátor v tomto příběhu funguje jakožto Game Master a hráč je v tomto případě člověk, který příběhem prochází.

[attention]Pamatujte si, že pokud si hráč zvolí osobní příběh, tak tím dává administrátorovi plné právo zasahovat do svého charakteru a využívat veškeré informace z charakteru, například o členech rodiny, koníčcích, příběhu charakteru a podobně. To se týká i vážnějších aktů, jako může být například smrt v rodině a podobně. S osobním příběhem přichází velká zábava, aktivní zapojení do hlavního příběhu i bez plnění úkolů z hlavního příběhu a dokonce i schopnostní výhody, to jde však ruku v ruce i s touto nevýhodou.[/attention][/boxblock]

[boxblock="center"]Uživatel svému charakteru může zvolit osobní příběh velice jednoduše. Administrátor má již připraveno několik scénářů sloužících jako součást hlavního příběhu. Každý z těchto scénářů bude vypsán níže s podmínkou, kterou musí daný charakter splnit, aby se mohl stát součástí daného osobního příběhu. Zpravidla platí, že na jeden osobní příběh může být pouze jeden charakter, existují však i případy, kdy jsou dva charaktery nějak příbuzné, v tom případě může existovat osobní příběh pro oba dva dohromady. Každý z dostupných osobních příběhů naleznete ve zkratce vypsané níže, přičemž zabrané příběhy budou patřičně označeny.

Osobní příběhy jsou omezené množstvím (aby se zachovala kvalita nad kvantitou), ale v průběhu času, jak se bude postupně rozvíjet příběh, je možné začít osobní příběh již i na započatém charakteru. Seznam dostupných osobních příběhů se bude postupně aktualizovat s tím, jak budou dané příběhy přibývat či se některé měnit. Kompletní seznam všech osobních příběhů, stejně tak jako jejich hráčů, naleznete zde.

[information]V praxi to znamená, že [textimp]osobní příběh si hráč vybírá pro svůj charakter při tvoření charakteru[/textimp]. Hráč si musí zpravidla před sepsáním charakteru vybrat jeden z příběhů (pokud má samozřejmě zájem) a následně to dát vědět administrátorovi. Každý z příběhů má určité podmínky, které musí charakter splnit (zpravidla určitá informace, která se musí vepsat do charakteru již od začátku), aby se mohl daného příběhu zúčastnit.

Jako příklad můžeme uvést příběh 'Dvojčata'. Kdy je podmínkou, aby měl charakter uživatele dvojče (nemusí být nutně identické), které bude zmíněné v jeho charakteru. Takže jediné, co musí hráč udělat je, že informuje administrátora a následně při psaní charakteru vytvoří charakteru dvojče, o kterém sepíše nějaké informace.[/information][/boxblock]


[sparkboxnew="Seznam osobních příběhů"][infoboxwrap][infobox="Dvojčata" char="Vincent Malachai Duke" req="charakter musí mít dvojče"]Tento osobní příběh se bude odehrávat kolem dvojčete vašeho charakteru, které bude kvůli napojení na vás uneseno a následně na něm experimentováno. Později bude hráč čelit velkému rozhodnutí na hranicích morálky, které úplně změní jeho život.[/infobox]

[infobox="Nemoc" char="NATHAN EZEKIEL MILES" req="jeden z členů rodiny musí mít rakovinu"]Zápletka tohoto osobního příběhu se bude točit kolem jednoho z členů vaší rodiny, který bude trpět akutní leukémií. Příběh bude pojednávat o záchraně tohoto člena skrze experimentální medicínu a neplánované probuzení schopností, které vyústí v přijetí do organizace.[/infobox]

[infobox="Sirotek" char="Diana Nygård" req="charakter musí být sirotek"]Tento příběh se bude točit kolem záhadné smrti rodičů charakteru. Jak bude příběh gradovat, charakter bude postupně zjišťovat, že jeho rodiče věděli o schopnostech, jimiž jejich dítě oplývalo a nakonec obětovali svůj život pro jeho záchranu. Hlavním motivem se poté stane pomsta.[/infobox]

[infobox="Dědic" char="rezervovaný" req="charakteru nedávno zemřel praděda"]Tento příběh se bude točit kolem záhadného úmrtí pradědy charakteru, se kterým měl charakter velice silné pouto. Postupem času bude charakter skrze šifry a hádanky, jež mu byly zanechány jeho pradědou, odhalovat děsivé tajemství jeho rodu a fakt, že charakter nebyl jediným dědicem schopností.[/infobox]

[infobox="Mág" char="MICHAEL YAIR ADELSTEIN" req="absence vrozené schopnosti a specializace na magii"]Tento příběh se bude točit kolem magické historie charakteru. V průběhu příběhu bude charakter postupně odhalovat, jak to, že i přes to, že nemá žádnou vrozenou schopnost mu v krvi proudí síla Rex Deus a patří k nim. U tohoto charakteru se počítá s pozdějším připojením ke Covenu.[/infobox]

[infobox="Krev" char="Olivia Moore" req="charakter nedávno prošel transfuzí krve"]Tento příběh se bude točit kolem zvláštních vizí a pocitů, které charakter začne mít krátce po probuzení svých schopností. Později zjistí, že je to následkem reakce krve, kterou dostal při nedávné transfuzi a omámen zvědavostí se vydává charakter po stopách tajemného dárce.[/infobox]

[infobox="Snílek" char="rezervovaný" req="charakter musí od mala trpět na noční můry a být náměsíčný"]Tento příběh se bude točit kolem zvláštních nočních můr, kterými charakter trpí již od mala a které se pro něj po otevření šestého smyslu stanou něčím úplně jiným. Při honu za tajemstvím, jež se mu pomalu odkrývá ve snech, charakter zjišťuje krvavá tajemství spjatá s jeho životem.[/infobox]

[infobox="Pouto" req="charakter musí mít nejlepšího přítele v podobě jiného charakteru"]Tento příběh je o poutu, které mezi sebou má dvojice nejlepších přátel (dva herní charaktery) a které se začne jevit jako víc než pouhé přátelství po odhalení určitých okolností. Příběh zavede dvojici charakterů k samotným počátkům jejich přátelství, které není tím, čím se na první pohled zdálo.[/infobox]

[infobox="Ztracen" char="Aaron Turner" req="sourozenec charakteru byl unesen jako dítě (max 5 let) a nikdy nenalezen"]Tento příběh zavede hráče na stezku odhalení pravdy. Pokus o únos, který vrátí charakteru vzpomínky z minulosti odhalí věci, které měly být již dávno zapomenuty. Byl únos vašeho sourozence skutečně jen nešťastná událost? V průběhu hry odhalíte odpověď na tuto otázku a rozhodnete o tom, jak to skončí.[/infobox]

[infobox="Opuštěn" req="charakter musí být v sirotčinci a nesmí znát svou pravou rodinu"]Tento příběh odhalí charakteru skutečný důvod, proč ho jeho rodiče hned po jeho narození opustili a dali do sirotčince. V průběhu příběhu se charakter dozví krutou pravdu a nebezpečí, před kterým se ho snažili jeho rodiče uchránit. Vydá se je najít anebo jeho vztek nakonec zvítězí?[/infobox]

[infobox="Návrat" req="charakter musí mít sourozence, který byl v dětství pohřešován a po měsíci nalezen"]Tento příběh po odhalení schopností charakteru zavede hráče na cestu intrik a lží, ve kterých bez jeho vědomí žil. Hráč se v průběhu hry bude postupně odhalovat konspiraci, která se jeho životem táhne téměř od jeho dětství. Dokážete odhalit tajemství minulosti anebo zůstane pohřebeno navždy?[/infobox]

[infobox="Rozděleni" req="charakter musí trpět na noční můry točící se kolem temného večera jeho narození"]Po první návštěvě Animu zjistíte, že noční můry, jež vás provází nejsou iluzí, nýbrž pouhou vzpomínkou dávné minulosti. V průběhu hry hráč postupně odkryje tajemství, jež nemělo nikdy vyjít na povrch, tajemství spojené s temným večerem jeho narození a bude stát před těžkou volbou, která ho změní navždy.[/infobox]

[infobox="Unesen" char="Toshihiro Ryuzaki" req="charakter byl v jeho 12 letech unesen a byl nalezen po 2 měsících bez vzpomínek z unesení"]Potom, co v sobě charakter poprvé probudí schopnosti začne mít záblesky vzpomínek z dob, na které chtěl zapomenout. Šokující pravda ho však zavede na stezku poznání, ze které mu jeho zvědavost nedovolí odejít, a tak začne odkrývat síť lží a intrik, jejichž cílem nebyl pouze on.[/infobox]

[infobox="Nevlastní" char=rezervovaný req="otec charakteru zemřel při tragické nehodě a charakter má nevlastního otce"]Ne všechno je takové, jak se na první pohled zdá. A to ani váš na první pohled bezchybný vztah s otčímem. Charakter po probuzení svých schopností zjistí skutečnou podstatu věcí a odhalí lež, ve které žil. Hráč se vydá na dlouhou cestu, jejíž cílem bude zjistit pravdu o jeho minulosti, která není tím, čím se zdá.[/infobox]

[infobox="Otcovrah" char="Theodor Raincrow" req="matka zemřela při porodu a otec zemřel rukou bratra charu (věk. rozdil 10 let +)"]Matka zemřela při porodu a když byl ještě charakter malý, tak jeho výrazně starší bratr zabil jeho otce a šel do vězení. Příběh jak ze zlého snu. Nic ale není tak, jak vypadá, a pod povrchem se skrývá krutá pravda, jejíž odhalení přivede charakter na dlouhou cestu plnou těžkých rozhodnutí.[/infobox][/infoboxwrap][/sparkboxnew]
[/sparkoffictopic]

    This forum was created by a multicultural team of various faiths and beliefs.