Chatbox
18 / 5 / 2018 • Byla aktualizována pravidla
16 / 5 / 2018 • Byl aktualizován sparktoolbar
15 / 5 / 2018 • Byla přidána odměna za nahlášení bugu
9 / 5 / 2018 • Byly přidány nové osobní příběhy (6)

Celosvětová mapa

za Tue Apr 17, 2018 11:21 pm

[sparkoffictopic="Celosvětová mapa" title="informace o herním světě"][boxblock="center"]Herní svět je prakticky totožný se světem naším, pouze s několika málo geografickými odchylkami (které jsou v poměru k celému světu nicotné), mapa herního světa je tedy totožná s typickou celosvětovou mapou. Rozdělení na herní místnosti odpovídá typickému šestikontinentálnímu rozdělení Země (Amerika, Evropa, Afrika, Asie, Austrálie a Antarktida). Zatímco k dispozici jsou všechny místnosti, hratelné jsou aktuálně tři, a to Amerika, Evropa a Asie. Postupně, jak bude hra postupovat v příběhu a bude přibývat i hráčů, se bude otevírat i zbytek místností. Charakter hráče může pocházet z jakéhokoli kontinentu (ať už je otevřený či není) vyjma Antarktidy (z příběhových důvodů).

Každá místnost sdílí unikátní hierarchický systém, který logicky rozděluje místnost do několika celků. V každé místnosti je jedno centrální město, kde probíhá většina dění dané místnosti. Sídlí zde organizace a nachází se zde jedny z nejdůležitějších míst v celém kontinentu. Kromě hlavního města se v každém kontinentu nachází nespočet sekundárních měst (všechna přístupná sekundární města naleznete na mapě), která jsou určitým způsobem důležitá či významná, ale ne tolik jako centrální města. Kromě toho na mapě naleznete mnoho tzv. unikátních míst (points of interest), což jsou místa, která jsou něčím zajímavá či unikátní, například se tam může nacházet kniha kouzel, technologický nákres či pouze nějaké neprozkoumané rozvaliny antického původu.


[information]Každé centrální město má vlastní místnost, ve které naleznete téma se jménem daného města (to slouží k všeobecným příspěvkům, ve kterých se charakter nachází ve městě) a následně kategorie se specifickými místy ve městě, která jsou natolik rozsáhlá, že nestačí použít pouze polohový hashtag (např. sídla organizací). V centrálních městech se používají polohové hashtagy pouze v případě, že přispíváte do přímého tématu daného města a nacházíte se v nějaké specifické lokaci.

Sekundární města naopak nemají vlastní místnost, v případě, že uživatel přispívá do sekundárního města píše do přímého tématu daného kontinentu a použije polohový hashtag daného města pro specifikaci jeho polohy.

Unikátní místa mají vždy vlastní místnost a zpravidla se v nich (až na možné výjimky, kdy to bude VŽDY zmíněné v popisu daného unikátního místa) nepoužívají polohové hashtagy.[/information][/boxblock]
[sparkbutton="Klikněte zde pro zobrazení mapy"]

[maploc x="452px" y="97px"]Londýn[/maploc][maploc x="115px" y="137px"]San Francisco[/maploc][maploc x="438px" y="138px"]Madrid[/maploc][maploc x="466px" y="112px"]Paříž[/maploc][maploc x="237px" y="142px"]Washington D.C[/maploc][maploc x="696px" y="169px"]Káthmándú[/maploc][maploc x="781px" y="190px"]Hongkong[/maploc][maploc x="248px" y="300px"]Cuzco[/maploc][maploc x="333px" y="328px"]Rio de Janeiro[/maploc][maploc x="197px" y="170px"]New Orleans[/maploc][maploc x="795px" y="162px"]Shanghai[/maploc][maploc="#5a1212" x="847px" y="142px"]Tokio[/maploc][maploc x="262px" y="112px"]Montreal[/maploc][maploc x="482px" y="82px"]Kodaň[/maploc][maploc="#5a1212" x="485px" y="105px"]Praha[/maploc][maploc x="491px" y="135px"]Řím[/maploc][maploc x="545px" y="74px"]Moskva[/maploc][maploc="#5a1212" x="252px" y="128px"]New York[/maploc]
Sekundární město Centrální město Point of interest[/sparkbutton]
[/sparkoffictopic]

    This forum was created by a multicultural team of various faiths and beliefs.