Chatbox

Celosvětová mapa


Reward system
Influence Points:
Klíče:
Odměny:
avatar

za Tue Apr 17, 2018 11:21 pm

[sparkoffictopic="Celosvětová mapa" title="informace o herním světě"][boxblock="center"]Herní svět je prakticky totožný se světem naším, pouze s několika málo geografickými odchylkami (které jsou v poměru k celému světu nicotné), mapa herního světa je tedy totožná s typickou celosvětovou mapou. Rozdělení na herní místnosti odpovídá typickému šestikontinentálnímu rozdělení Země (Amerika, Evropa, Afrika, Asie, Austrálie a Antarktida). Zatímco k dispozici jsou všechny místnosti, hratelné jsou aktuálně čtyři, a to Afrika, Amerika, Evropa a Asie. Postupně, jak bude hra postupovat v příběhu a bude přibývat i hráčů, se bude otevírat i zbytek místností. Charakter hráče může pocházet z jakéhokoli kontinentu (ať už je otevřený či není) vyjma Antarktidy (z příběhových důvodů).

Hra funguje na jednoduchém hierarchickém systému, který logicky rozděluje svět do několika odlišných celků a místností. První částí je zbytek světa, což je místnost, kde se píše v případě, že se charakter nachází kdekoli mimo centrální město či unikátní místo (point of interest). Jako druhá část světa jsou centrální města, což jsou hlavní města daného kontinentu, zde probíhá většina dění daného kontinentu, sídlí zde organizace a nachází se zde jedny z těch nejdůležitějších míst v daném kontinentu. Poslední částí světa jsou tzv. unikátní místa (či points of interest), což jsou místa, která jsou určitým způsobem speciální a každé z nich má svou vlastní místnost, která odděluje dané místo od zbytku světa.


[information]Každé centrální město je srdcem daného kontinentu. V centrálních městech se pro bližší určení vaší lokace používají polohové hashtagy, které specifikují vaší polohu v případě, že se nacházíte na nějakém konkrétním místě, jako je například sídlo nějaké organizace či nějaké jiné specifické místo.

Sekundární města naopak nemají vlastní místnost, v případě, že uživatel přispívá do sekundárního města píše do místnosti jménem 'zbytek světa' a použije polohový hashtag daného města pro specifikaci jeho konkrétní polohy.

Unikátní místa mají vždy vlastní místnost a zpravidla se v nich (až na možné výjimky, kdy to bude VŽDY zmíněné v popisu daného unikátního místa) nepoužívají polohové hashtagy. Myslete též na to, že unikátní místa jsou místností, kde váš charakter může zemřít i bez vašeho povolení.[/information][/boxblock]
[sparkbutton="Klikněte zde pro zobrazení mapy"]

[maploc x="452px" y="97px"]Londýn[/maploc][maploc x="115px" y="137px"]San Francisco[/maploc][maploc x="438px" y="138px"]Madrid[/maploc][maploc="#5a1212" x="252px" y="128px"]New York[/maploc][maploc x="197px" y="170px"]New Orleans[/maploc][maploc x="466px" y="112px"]Paříž[/maploc][maploc x="237px" y="142px"]Washington D.C[/maploc][maploc x="696px" y="169px"]Káthmándú[/maploc][maploc x="781px" y="190px"]Hongkong[/maploc][maploc x="248px" y="300px"]Cuzco[/maploc][maploc x="333px" y="328px"]Rio de Janeiro[/maploc][maploc x="191px" y="213px"]Guatemala[/maploc][maploc x="795px" y="162px"]Shanghai[/maploc][maploc="#5a1212" x="847px" y="142px"]Tokio[/maploc][maploc="#5a1212" x="485px" y="105px"]Praha[/maploc][maploc x="491px" y="135px"]Řím[/maploc][maploc x="545px" y="74px"]Moskva[/maploc][maploc="#5a1212" x="538px" y="185px"]Káhira[/maploc]
Sekundární město Centrální město Point of interest[/sparkbutton]
[/sparkoffictopic]

    This forum was created by a multicultural team of various faiths and beliefs.