Chatbox

Časová linie


Reward system
Influence Points:
Klíče:
Odměny:
avatar

za Wed Apr 18, 2018 2:59 pm

[sparkoffictopic="Časová linie" title="informace o časové linii"][boxblock="center"]Časová linie, stejně tak jako posloupnost dějin, je v podstatě téměř totožná s reálným světem. Hra se odehrává ve stejném roce, ve kterém se aktuálně nacházíme a teoreticky ve hře plyne čas stejně, jako plyne i čas normální. Veškeré podstatné historické události či jakékoli jiné důležité věci v průběhu dějin jsou totožné, bez jakýchkoli změn, pouze může být manipulováno s okolnostmi kolem dané události či mohou být interpretované trošku jinak v zájmu příběhu, to jsou však informace nepřístupné pro normální lidi, pro ty jsou dějiny, stejně jako jejich průběh a veškerá fakta, kompletně totožné s realitou. Ačkoli se ve hře nachází magie, normální lidé o ní nemají tušení. Stejně tak normální lidé nevědí o existenci vrozených schopností, mohou je znát pouze tak, jako je známe dnes my, tedy jisté 'zázraky' či 'magické triky', ale nemají o nich přímé tušení a veškeré informace v tomto směru jsou utajovány, to platí i pro vysoce vyspělou technologii.

Ve hře se nachází dvě fiktivní nadnárodní společnosti, které jsou nejvlivnějšími organizacemi v daném segmentu. Jedná se o hlavní společnosti Abstergo Industries a Invitech, které patří pod Illuminati a Rex Deus. Pod obě společnosti patří nesčetné množství dceřiných společností, díky čemuž ovládají velké procento trhu a mají zastoupení téměř v každém odvětví.


[information]Kromě normální časové linie se lze na RD dostat ještě i do druhé časové linie, a to skrze animus. V případě, že charakter prožívá vzpomínky svého významného předka tak vlastně hraje za daného předka v jeho době, tzn. se automaticky dostává do jiné časové osy, která je zpravidla rozdílná dle toho, v jaké době daný významný předek žil. Do minulosti se však lze dostat pouze za pomocí animu a vždy pouze do časového období, ve kterém žil váš významný předek. Stejně tak není dovoleno jakkoli manipulovat s dějinami, které určil administrátor, jakákoli interakce v animu je prakticky pouze vzpomínka, takže skrze animus nelze ovlivnit přítomnost ani budoucnost.[/information][/boxblock]
[sparkbutton="Klikněte zde pro zobrazení časové osy"][/sparkbutton]
[/sparkoffictopic]

    This forum was created by a multicultural team of various faiths and beliefs.