Chatbox

Dispozice charakteru


Reward system
Influence Points:
Klíče:
Odměny:
avatar

za Tue Apr 17, 2018 4:32 am

[sparkoffictopic="Dispozice charakteru" title="informace o charakteru"][boxblock="center"]Dispozice charakteru je speciální téma sepsané pro ulehčení hranic při psaní charakteru. Charakter může mít samozřejmě mnoho specifických aspektů, od jeho znalostí, přes jeho zkušenosti až po jeho přednosti. Vzhledem k tomu, že hráči mají často tendence tvořit své charaktery jako neporazitelné, byly proto vytvořeny dispozice charakteru, aby se nestalo, že jeden charakter bude mít zásadní neférovou výhodu již od začátku nad charakterem druhým. [textimp]Zapamatujte si prosím, že dispozice charakteru platí pouze při tvoření charakteru[/textimp], v průběhu hry se poté už může kterákoli z dispozic (při vhodných podmínkách) změnit a teoreticky může nakonec váš charakter mít každou z dispozic, pokud však váš charakter bude procházet ingame procesem, který by mu mohl přidat jednu či více dispozic, je nutné to prodiskutovat s administrátorem, nakolik se nejedná o cokoli kontrolované automaticky systémem.

To, že si zvolíte jednu dispozici neznamená, že je váš charakter jakkoli zaostalý ve zbytku, dispozice označují to, v čem váš charakter vyniká, takže to, že si dáte jako vaši dispozici sílu neznamená automaticky, že je váš charakter podprůměrně inteligentní, a to, že si dáte jako dispozici inteligence neznamená, že je váš charakter podprůměrně silný. [textimp]V případě, že si zvolíte dispozici automaticky specifikujete, v čem váš charakter VYNIKÁ a zbytek dispozic je poté na PRŮMĚRNÉ, nikoli PODPRŮMĚRNÉ úrovni.[/textimp] Dispozice charakteru též nejsou žádná 'povinná kostra', je to pouhé omezení pro jedince, kteří mají tendence dávat svému charakteru nadměrné množství přirozených vlastností a schopností dávající jim výhodu, takže pokud vám něco z toho nesedí, můžete klidně vynechat, či nemusíte dávat svému charakteru nic z dispozic.


[information]Dispozice charakteru jsou rozdělené do několika úrovní, přičemž v každé úrovni najdete seznam dispozic různého druhu, které by mohly teoreticky vašemu charakteru dát výraznou strategickou či silovou výhodu v případě, že by jich měl víc než jednu. Dispozice charakteru jsou sepsané z toho důvodu, aby se tomu zamezilo. Jednoduše při tvorbě vašeho charakteru zkontrolujete skrze dispozice, že váš charakter jim odpovídá pomocí jednoduchého pravidla - z každého řádku (či kategorie) může charakter mít POUZE jednu dispozici a musí si vybrat, kterou chce, NENÍ možné začínat s více než jednou dispozicí z jedné stejné kategorie. Každý charakter, který nebude splňovat pravidla dispozic bude automaticky zamítnut.[/information][/boxblock]


[sparkboxnew="Dispozice charakteru"]Níže najdete kompletní úrovňový seznam všech dispozic charakteru. Kromě základního principu fungování dispozic je zde však ještě o trošku komplexnější systém, který logicky spojuje určité dispozice dohromady, a naopak určité dispozice zase tvoří neslučitelné (například charakter, jehož základem je inteligence nemůže mít nejvyšší úroveň v 5 bojových uměních). Tato propojení fungují velice jednoduše, každá z dispozic má dole kód odpovídající dané dispozici (například S1, kde S značí zkratku pro sílu a 1 je zde pro ulehčení hledání úrovně dané dispozice). Každá dispozice, která VYŽADUJE určitou predispozici, to má poté uvedené v tom stejném řádku, takže pokud uvidíte v druhé úrovni dispozici z první úrovně, znamená to, že ji můžete mít pouze v případě, že se vaše dispozice z první úrovně shoduje s nutnou dispozicí, jež je uvedená v úrovni druhé. To, že je dispozice vyžadována jednoduše poznáte podle čísla, které, jakmile je menší jak daná úroveň jednoduše značí nutnost ji mít.

[information]V praxi to znamená, že pokud si zvolíte pro svůj charakter na 1. úrovni dispozici 'Síla', tedy S1, tak poté můžete z druhé úrovně vybírat dispozice které BUĎ nevyžadují žádnou predispozici (není to tam napsané), či je jejich predispozicí právě S1, což najdete napsané na stejném řádku, kde je klasicky označení dané dispozice.[/information][/sparkboxnew]

[boxblock]
1. přednosti charakteru

[infobox="Inteligence" char="I1" req="charakter oplývá nadměrnou inteligencí"]Charakter oplývá nadměrnou inteligencí, která může sahat až do hranic geniality. Je přirozeně nadaný a má schopnost rychlého učení. Takový charakter má zpravidla IQ nad 130 bodů (charaktery bez I1 nemohou mít větší IQ jak 115 bodů, tzn. průměr).[/infobox]

[infobox="Bohatství" char="B1" req="charakter má přístup k téměř neomezeným prostředkům"]Charakter pochází z bohaté rodiny, či má jednoduše přístup k téměř neomezeným prostředkům, patří mezi 'elitu' těch nejbohatších rodin a díky tomu má přístup k věcem, ke kterým ostatní lidé nemají (zbraně, drahá auta, luxusní domy, soukromá letadla a podobně) a též má kontakty na lidi z vyšších sfér.[/infobox]

[infobox="Síla" char="S1" req="charakter má nadměrnou sílu a fyzickou kondici"]Charakter je přirozeně fyzicky velice zdatný, oplývá obrovskou fyzickou silou a má dokonalou fyzickou kondici srovnatelnou s elitními vojenskými jednotkami. Takový charakter je téměř neporazitelný v pěstním souboji a díky jeho muskulatuře je těžkým cílem pro fyzické ovládání.[/infobox]


2. znalosti charakteru

[infobox="Zbraně" char="Z2" req="charakter má abnormální znalosti o zbraních všeho druhu"]Charakter má znalosti o všech existujících střelných zbraních včetně toho, jak je obsluhovat, a dokonce se orientuje i v oblasti experimentálních zbraní (z dostupných veřejných zdrojů).

Charaktery bez Z2 mohou mít pouze základní povědomí o zbraních a jejich fungování.[/infobox]

[infobox="Medicína" char="M2" req="charakter oplývá abnormálními znalostmi v medicíně a dokonale ovládá jeden obor"]Charakter je velice zdatný v medicíně, prakticky rovnající se lékaři a může ovládat dokonale jeden z oborů (např. chirurg, patolog etc). Má též dokonalé povědomí o anatomii.

Charakter bez M2 má pouze základní znalosti a jeho povědomí o anatomii je odpovídající jeho vzdělání.[/infobox]

[infobox="Věda" char="V2 · vyžaduje I1" req="charakter je velice znalý v oblasti vědy a ovládá perfektně většinu vědních oborů"]Charakter je velice zdatný ve vědní oblasti a má povědomí o dění ve všech vědních oborech. Zná i některé doposud utajované experimentální technologie či výzkumy.

Charakter bez V2 má pouze základní povědomí o vědě odpovídající jeho vzdělání a nemá tušení o jakýchkoli experimentálních výzkumech.[/infobox]

[infobox="Jazyky" char="J2 · vyžaduje I1" req="charakter může perfektně ovládat až 5 jazyků a abnormálně rychle se je učí"]Charakter perfektně ovládá až na pět jazyků a je extrémně přizpůsobivý a učenlivý v lingvistické oblasti, schopný osvojit si jazyk či dialekt mnohonásobně rychleji jak ostatní.

Charakter bez J2 může ovládat pouze dva jazyky, přičemž perfektně může ovládat pouze svůj rodný jazyk.[/infobox]

[infobox="Bojová umění" char="B2 · vyžaduje S1" req="charakter ovládá na mistrovské úrovni pět bojových umění či bojových stylů"]Charakter dokonale ovládá pět bojových umění či stylů, a je dokonce schopen se bránit bez zbraně i ozbrojenému nepříteli.

Charakter bez B2 může mít pouze základní znalosti jednoho až dvou bojových stylů či umění, ale prakticky je neumí pořádně využít.[/infobox]


3. možnosti charakteru

Administrátor si vyhrazuje právo tuto kategorii nepovolit.

[infobox="Letecká licence" char="L3" req="charakter disponuje nejvyšším leteckým oprávněním"]Charakter má leteckou licenci nejvyšší úrovně dovolující mu řídit každý druh letadla a má automatické povolení k přistání na všech letištích.

Charakter bez L3 nemá vůbec přístup k letecké licenci.[/infobox]

[infobox="Způsobilost" char="Z3 · vyžaduje Z2, M2, V2" req="charakter má odborné dispozice k určitému oboru"]Unikátní dispozice

Charakter disponuje odbornou způsobilostí ke specifickému oboru (Z2 NEBO M2 NEBO V2).

Platí jako (Z2) zbrojní průkaz; (M2) povolení k manipulací s chemickými látkami; (V2) povolení provádět výzkum a zkoumat experimentální technologie[/infobox]


4. dispozice charakteru

[infobox="Zbraně" char="Z4 · vyžaduje B1" req="charakter má přístup k obrovskému množství střelných zbraní"]Charakter má přístup téměř ke všem druhům střelných zbraní ať už legálně či ilegálně, vyžaduje se však Z3 k tomu, aby je mohl ovládat.

Charakter bez Z4 může mít přístup k jedné malé zbrani a to pouze v případě vlastnictví zbrojního průkazu.[/infobox]

[infobox="Letectví" char="L4 · vyžaduje B1" req="charakter má přístup k mnoha leteckým prostředkům"]Charakter má přístup k obrovském množství leteckých prostředků včetně těch nejmodernějších civilních letadel či helikoptér.

Charakter bez L4 nemá vůbec přístup k jakýmkoli leteckým prostředkům jakožto majitel.[/infobox]

[infobox="Chemické látky" char="CH4 · vyžaduje Z3" req="charakter má přístup k normálně nedostupným chemickým látkám"]Charakter má díky privilegiím přístup k normálně nepřístupným chemickým látkám a sloučeninám (včetně experimentálních léků) a může s nimi v mezích i manipulovat.

Charakter bez CH4 nemá vůbec přístup k normálně nepřístupným chemickým látkám.[/infobox]

[infobox="Výzkumy" char="V4 · vyžaduje Z3" req="charakter má přístup k vyspělým technologiím či výzkumům"]Charakter má díky privilegiím přístup k obrovskému spektru technologií či výzkumů, a to dokonce i z pole těch experimentálních (může s nimi do určité úrovně manipulovat). Stejně tak má přístup i k daným součástkám či nákresům.

Charakter bez V4 nemá vůbec přístup k technologiím či výzkumům.[/infobox]
[/boxblock]
[/sparkoffictopic]

    This forum was created by a multicultural team of various faiths and beliefs.