Chatbox

Kontrola technik


Reward system
Influence Points:
Klíče:
Odměny:
avatar

za Tue Apr 17, 2018 4:55 am

[sparkoffictopic="Kontrola technik" title="formulář pro novou techniku"][boxblock="center"]Zde se budou kontrolovat veškeré techniky (tzn. kouzla a technologie) pro váš charakter. Do tohoto tématu jsou hráči povinni sepsat skrze speciální formulář níže každou techniku, kterou vytvoří. Díky tomu se na fóru zachová fair play a určitá rovnováha sil mezi jednotlivými hráči. V jednom příspěvku může být zmíněná vždy pouze jedna technika a [textimp]pro sepsání techniky vždy použijte formulář níže, jakákoli technika sepsaná jinak nebude přijata ani ke kontrole![/textimp] Myslete prosím na to, že každý uživatel (odpovídající specifickému charakteru) může tvořit techniky pouze z takové třídy magie či technologie, kterou daný charakter ovládá.

Po odeslání vaší techniky skrze formulář níže ji musí ještě okomentovat a zkontrolovat jeden z administrátorů či popřípadě moderátorů na to určených. Kontrola techniky probíhá vždy nejpozději do 24 hodin od jejího odeslání, pokud se tak nestane, hráč má právo kontaktovat administrátora. V případě, že je technika v pořádku je přesunuta do příslušného tématu. Pokud je v něčem problém, administrátor skrze komentář v tématu dané techniky v bodech uživateli sepíše, co je s technikou zle a po opravení všech bodů je technika přijata dle klasických standardů. Po přijetí každé techniky obdrží její tvůrce (a její právoplatný 'majitel') zprávu v podobě PM od administrátora, že technika byla přijata a odkaz na techniku v již příslušném tématu.


[information]Každý hráč smí v jednu chvíli mít k přijetí pouze tři techniky v jeden okamžik, aby se zamezilo přílišnému zahlcování administrátora. Každá technika, která bude převyšovat tento počet bude dočasně přesunuta do archivu a bude zkontrolována teprve až potom, co se hráč dostane zpět do maximálního limitu tří technik. Celkové množství technik, které hráč může vytvořit není jakkoli omezené.[/information][/boxblock]
[boxblock=center]
[attention]K tomu, abyste mohli vytvořit techniku, MUSÍTE MÍT 10 TP, jinak se formulář neodešle a proces neproběhne. Těchto 10 TP se při odeslání formuláře nenávratně odečte z vašeho účtu.[/attention][/boxblock]


[bttnspoil="Kostra pro magii"][/bttnspoil]
[bttnspoil="Kostra pro technologii"][/bttnspoil]
[/sparkoffictopic]

    This forum was created by a multicultural team of various faiths and beliefs.