Chatbox
18 / 5 / 2018 • Byla aktualizována pravidla
16 / 5 / 2018 • Byl aktualizován sparktoolbar
15 / 5 / 2018 • Byla přidána odměna za nahlášení bugu
9 / 5 / 2018 • Byly přidány nové osobní příběhy (6)

Optimalizace

za Tue Apr 17, 2018 3:00 am

[sparkhead]Optimalizace[/sparkhead]

Jak jste již jistě stihli zaznamenat, RD je velice složité fórum jak po grafické, tak i systémové stránce. Vzhledem k tomuto faktu je logické a přirozené, že mnoho z prvků se může objevovat na základě špatné optimalizace pro váš prohlížeč jinak, vůbec či nekorektně. Pokud se něco takového stane, samozřejmě udělá admin team maximum, aby chybu napravil, RD je však optimalizované pro uživatelsky nejpřívětivější prohlížeč, kterým je Google Chrome. V případě, že používáte prohlížeč jiný (hlavně Internet Explorer), je zde velká pravděpodobnost, že budete postupem času nacházet (hlavně grafické) nesrovnalosti a chyby. Tímto vás proto prosím, abyste takovou chybu ihned oznámili skrze formulář v kategorii bugů, aby se mohla co nejdříve začít řešit.

Pro hladké fungování fóra samozřejmě doporučujeme používat Chrome, pro skalní fanoušky jiných prohlížečů by však menší nedokonalosti neměly být větším problémem. Veškeré výraznější chyby by měly být čistě grafické a nikoli systémové a admin team ručí za to, že veškeré podstatné systémové prvky fungují perfektně na všech prohlížečích.


    This forum was created by a multicultural team of various faiths and beliefs.