Chatbox

Isu


Reward system
Influence Points:
Klíče:
Odměny:
avatar

za Fri Apr 20, 2018 12:55 pm

[sparkoffictopic=Isu title="informace o první civilizaci"][boxblock=center]Isu, též nazývaní první civilizace; ti, co přišli před námi nebo pouze jednoduše 'předci', jsou vůbec první známá evoluce člověka na Zemi. Vědci je označují jako homo sapiens divinus. Isu obývali Zemi po relativně dlouhou dobu, ačkoli přesná datace není dochovaná. První doložitelná zmínka o Isu na Zemi pochází z 1423 IE, nebo-li Isu éry, která by podle vědců měla odpovídat zhruba pravděpodobně 3 000 - 4 000 let př.n.l., přímá lineárnost se však k dnešnímu dni dohledá pouze těžko. Předpokládá se, že Isu, stejně jako lidé, procházeli v průběhu času určitou formou evoluce, přičemž doba před jejich vyvinutým obdobím je nám velkou neznámou. Podle odhadů egyptologů přišli Isu do kontaktu s naší lidskou rasou již jakožto vyvinutá stvoření, s výrazně fyziologickými i technologickými znalostmi, které předčí i dnešní chápání.

Isu vzhledově připomínali člověka, pouze dosahovali větší výšky a jejich mozkovna byla zhruba o 20 % větší jak mozkovna dnešních lidí. Byli výrazně fyziologicky i psychicky na vyšší úrovni jak dnešní člověk. Nejvýznamnějším vývojovým prvkem Isu byla jejich DNA, na rozdíl od lidské dvojšroubovice měla formu trojšroubovice a nesla mnohonásobně rozsáhlejší a složitější genetickou informaci, Isu navíc měli formu jakési genetické paměti, což znamenalo, že jejich znalosti, schopnosti a zkušenosti se dokázaly přenášet skrze geny na další generaci. Vědci právě tomuto faktu přisuzují množství nadlidských schopností, kterými Isu oplývali. Byli téměř nesmrtelní, jejich tělo nepodléhalo klasickému procesu stárnutí, průměrný život jedince se pohyboval kolem 300 - 400 let. Jejich organismus byl imunní vůči všem známým druhům nemocí a dokázal regenerovat zničenou tkáň mnohonásobně rychleji jak dnešní lidé, pravděpodobně díky této schopnosti byla DNA Isu čistá, bez jakýchkoli složek pocházejících z virů. Měli dokonalou paměť a schopnost se učit. Podle určitých záznamů Isu disponovali též šestým smyslem, neexistují však žádné bližší informace, které by dokázaly přiblížit či i jen potvrdit, zda-li je to pravda. Předpokládá se, že kromě evoluce byla jejich fyziologie skrze genetické inženýrství mnohonásobně vylepšena, v pozdějších generacích byla totiž prokázána sterilita žen, způsobená pravděpodobně jako následek určité genetické modifikace.

Díky jejich vyspělé fyziologii disponovali Isu unikátními psychickými schopnostmi, které jim dovolovaly využívat jejich mysl na úplně jiné úrovni. Prokazovali takové vrozené schopnosti jako například pyrokineze, telepatie či dokonce telekineze, které nebyly téměř ničím limitované, nakolik jejich dokonalá fyziologie dokázala snést hodně jak fyzické, tak psychické zátěže. Kromě toho byli technologicky velice vyspělí, většina jejich technologie fungovala skrze neuro-rozhraní, takže se dala ovládat myslí a pouze ti, kteří vlastnili specifický ITA gen dokázali jejich technologii používat.[/boxblock]


[sparkboxnew="dopad na dnešní dobu"]Isu měli velice silný kulturní vliv a dopad skrze celou historii. Po jejich porážce přeživší zástupci jejich rasy utekli do světa a využili primitivní, teprve se vyvíjející lidské rasy. Mnoho z nich se stalo pro celé národy božstvy, ovlivňovali války a budovali celé říše. Takto do historie mnoho z nich vstoupilo v podobě legend o zázracích a nadpřirozených bozích. V dnešní kultuře a historii hrají Isu velice důležitou roli. Jejich vliv byl velice silný hlavně v oblastech starověkého Egypta, Říma a Řecka a Jižní Ameriky. Jejich historie se stala základem pro téměř každé moderní náboženství, ačkoli byl jejich příběh vyprávěn vždy o něco rozdílněji jak předtím. I v dnešním světě žije jejich poselství - ačkoli si toho lidi nejsou vědomi - stále dál.

V dnešní době, ačkoli jsou již dávno zapomenuti, mají Isu stále velký mocenský vliv, a to v podobě jejich následovníků, kteří jsou zakladateli nadnárodních korporací či jsou členy rodin, které ovládají státní banky. Na jejich počest jsou pořádány krvavé rituály a vražděny stovky lidí ročně, vše za oponou světové elity.[/sparkboxnew]
[/sparkoffictopic][entry]Zápis ze dne 20/4/18 od BLVCK.SPVRK[/entry]

    This forum was created by a multicultural team of various faiths and beliefs.