Chatbox

Rex Deus


Reward system
Influence Points:
Klíče:
Odměny:
avatar

za Fri Apr 20, 2018 3:44 pm

[sparkoffictopic="Rex Deus" title="informace o Krverozených"][boxblock=center]Rex Deus, původně pocházející z latinské fráze znamenající 'Král bohů', též zvaní Krverození. Rex Deus jsou potomky prvních dvou hybridů lidské rasy s Isu, Adama s Evou. Jsou nerozpoznatelní od normálních lidí, jejich tělo však obsahuje část původní DNA z Isu, která je činí výjimečnými. Jejich schopnosti se mohou velice lišit na základě toho, jak silně jsou spříznění s původními hybridy, tedy kolik genetické informace z Isu jejich DNA nese. Mezi jejich společnou schopnost však patří imunita vůči efektům Jablka z Edenu. Rex Deus též vykazují známky dědičných vrozených schopností, ačkoli se to liší od jedince k jedinci. Jejich fyziologie - ačkoli je určitým způsobem podobná té Isu - je téměř totožná s lidskou, a proto nevykazují žádné čistě fyziologické evoluční výhody oproti normálním lidem. Jejich tělo stárne, stejně tak jako je náchylné vůči virům a jiným chorobám. V závislosti na tom, kolik původní DNA z Isu mají dokáží buď lehce, či s menšími obtížemi ovládat jakoukoli technologii pocházející od první civilizace.

Nejvýznamnější schopností, kterou Rex Deus disponují, je schopnost ovládat jakousi formu magie, ačkoli to není odpovídající termín. Každý člověk vyzařuje určitou, pro lidi specifickou, energii, pouze členové RD však dokážou tuto energii využívat či pozorovat. Podobně jako u vrozených schopností, stejně tak ani magie teoreticky nemá hranice, její praktikování je však velká zátěž na lidský organismus, která se může v krajních případech stát i smrtelnou. Velice zvláštní schopností, kterou členové Rex Deus disponují je schopnost léčit, ačkoli těla jedinců jako takových nevykazují jakékoli neobvyklé léčící schopnosti, v případě, že někdo, kdo pochází z Rex Deus daruje krev či kostní dřeň někomu, kdo nenese geny Isu, byla zaznamenána výrazná aktivita bílých krvinek a pro lidský organismus atypické úkony. Takový proces však může cílového člověka též zabít, nakolik lidská fyziologie bez jakýchkoli evolučních prvků Rex Deus není stavěná na to, aby nesla tak složitou genetickou informaci. Existují dohady o tom, že Downův syndrom či dokonce rakovina jsou pozůstatky charakteristických genetických rysů Isu v DNA normálních lidí, která nedokáže snést daný tlak, a proto se hroutí.[/boxblock]


[sparkboxnew=Desposyni]Desposyni, z řeckého despotes, znamenající pán, lord či vůdce, jsou unikátní skupinkou v Rex Deus. Předpokládá se, že ze všech mrtvých, žijících i potencionálních Rex Deus se jedná o hrubé 1 - 2 % celkového počtu. Desposyni jsou přímí potomci Adama či Evy, nejčistší možná krevní linie, které mohou Rex Deus dosáhnout, podle odhadů takový jedinec má obsah 30 - 40 % Isu DNA ve svém organismu, přičemž normální členové Rex Deus odpovídají zhruba 2 - 3 % a normální lidská populace zhruba 0.004 - 0.008 %. Zpravidla se objevují v páru, chlapec a dívka a stává se to pouze jednou za několik generací.

Desposyni vládnou neuvěřitelnou mocí a rodí se s recesivní genetickou pamětí jejich předků, což znamená, že znají veškeré technologie a tajemství Isu, stejně jako magii. Praví se, že disponují až několika vrozenými schopnostmi a dokáží si je osvojit mnohonásobně rychleji jak kdokoli jiný. Většina z Ex Libris pochází právě z dochovaných dokumentů o Desposyni a legendách o nich. Na rozdíl od klasických Rex Deus mají několik fyziologických rysů, které podědili od svých předků. Jejich mozek je větší zhruba o 20 % a stejně jako Isu mají tzv. ryzí DNA, což znamená, že v ní nemají žádné složky pocházející z let styků s viry a podobně. Desposyni se rodí vždy ve stejný moment a dají se poznat podle mateřského znaménka na dlani. Existují historické zápisy i o tom, že se nechávaly vraždit hned po porodu veškeré děti s mateřskými znaménky na dlani, čistě ze strachu z jejich moci. Desposyni totiž vládnout neuvěřitelnou mocí již od počátku a projevují své schopnosti už v dětském věku, ačkoli většinou nevědomě, jediný moment, kdy jsou bezmocní je prvních 7 dní po jejich narození.[/sparkboxnew]
[/sparkoffictopic][entry]Zápis ze dne 20/4/18 od BLVCK.SPVRK[/entry]

    This forum was created by a multicultural team of various faiths and beliefs.