Chatbox
18 / 5 / 2018 • Byla aktualizována pravidla
16 / 5 / 2018 • Byl aktualizován sparktoolbar
15 / 5 / 2018 • Byla přidána odměna za nahlášení bugu
9 / 5 / 2018 • Byly přidány nové osobní příběhy (6)

Animus

za Fri Apr 20, 2018 4:57 pm

[sparkoffictopic=Animus title="podrobné informace o Animu"][boxblock=center]Animus, z latinského slova znamenající 'duše', je velice vyspělá technologie vytvořená na základě znalostí technologie Isu. Jedná se o velké rozhraní v podobě mechanického lůžka, které se po aktivaci napojí na mozek uživatele. Animus je technologie, která dokáže díky genetické paměti subjektů doslova promítnout vzpomínky předků subjektu v jakémsi snu. Vzhledem k faktu, že byl Animus vytvořen na bázi Isu technologie komunikuje pouze s jedinci, kteří v sobě mají ITA gen a stejně tak pouze tito jedinci ho dokáží využít. Původním účelem Animu bylo využití genetické paměti k odhalení tajemství minulosti, která jsou dochovaná pouze písemně, později se však přišlo na to, že subjekty, které začaly Animus využívat častěji, začaly přebírat schopnosti a dovednosti svých předků v neuvěřitelně krátkém čase, a to včetně takových věcí, jakými jsou vrozené schopnosti, či dokonce celé magické kruhy. Delší pobyt v Animu však může mít velice negativní dopad na subjekt, který se stupňuje s tím, jak moc je daný subjekt spřízněný s Isu.

Animus, jakožto technologie, byl vytvořen vědci z Rex Deus, jeho konstrukce však trvá velice dlouho a je zapotřebí velké množství materiálů, které se často nedají sehnat na legálním trhu. Kromě toho Animus též spotřebovává obrovské množství energie, nakolik byl stvořen k obrazu původní technologie, která využívala samostatný Isu generátor.[/boxblock]


[sparkboxnew="Efekt prolínání"]Efekt prolínání je efekt, který nastává v případě, že subjekt využívá Animus bez delších přestávek nepřetržitě téměř týden v kuse. Jedná se o efekt, který dokáže doslova implementovat schopnosti a znalosti předka do mysli subjektu, čímž dochází poté v průběhu přehrávání dané vzpomínky k téměř okamžitému osvojení dané zkušenosti. Efekt prolínání je však negativním efektem, protože čím více se prohlubuje, tím více se subjekt začíná ztotožňovat se samotným předkem jako takovým, a postupně ztrácí schopnost rozlišit to, jaké vzpomínky, myšlenky či dokonce pocity jsou jeho a jaké jeho předka. Nakonec mozek úplně přestane rozlišovat rozdíl, čímž dojde k zániku původní osobnosti a kreaci úplně nové. Efekt prolínání se exponenciálně zmenšuje s větším množstvím Isu DNA v těle subjektu.[/sparkboxnew]
[/sparkoffictopic][entry]Zápis ze dne 20/4/18 od BLVCK.SPVRK[/entry]

    This forum was created by a multicultural team of various faiths and beliefs.