Chatbox

Eden


Reward system
Influence Points:
Klíče:
Odměny:
avatar

za Fri Apr 20, 2018 5:22 pm

[sparkoffictopic=Eden title="bližší informace o Edenu"][boxblock=center]Eden, nebo-li město bohů, též ráj. Původní město, které bylo vystavěno Isu jakožto mocenské a kulturní centrum budoucího kontinentu. Nikdo vlastně neví, jak přesně Eden vypadal či kde se nacházel. Jednalo se o vysoce technologicky vyvinuté město, prakticky to byl technologický vrchol Isu, kde byly implementovány veškeré nejvyspělejší technologie. Rozloha Edenu se odhaduje přibližně na 889 km² s masivní centrální věží uprostřed. Podle záznamů se Eden nacházel na obrovském ostrově, ze kterého se později stal celý kontinent.

V historii se koncept Edenu, jakožto místa zrodu prapůvodní rebelie, otiskl silně do lidské kultury. Skrze dějiny byl nazýván mnoho jmény jako například Xanadu, ráj, Atlantis či dokonce zapomenuté město. Veškerá tato označení však vždy patřila pouze Edenu. Dodnes vlastně nikdo neví, kde se Eden nachází, vědci se domnívají, že po opuštění Edenu Rex Deus byl skryt pomocí nějaké maskovací technologie či dokonce potopen na dno oceánu. Několik lidských filozofů či básníků, kteří se kdy dostali blíže k Isu, napsali o poloze Edenu, žádná z těchto informací však nebyla nikdy potvrzena. Eden byl též místem, kde se zrodily ty nejmocnější kusy technologie, které kdy Isu stvořily, na jeho počest se jim říkalo úlomky z Edenu, nebo-li též úlomky ráje. Existují tři originální úlomky z Edenu, kterým jsou Jablko, Plášť a Žezlo. V průběhu historie však vzniklo mnoho dalších 'úlomků', včetně věrných kopií Jablka či Žezla, žádný z nich ale nedosahoval moci původních.

Co se původu týče, někteří vědci se domnívají, že původně kontinent, na kterém byl Eden vystavěn neexistoval. Existují dohady o tom, že horninatý základ byl spíše vesmírného původu, potencionální pozůstatek po dopadu meteoru. Z dochovaných informací totiž vyplývá, že Isu disponovali jakýmsi zvláštním materiálem, který byl specifický pouze pro Eden a jeho okolí, což se následně i stalo důvodem, proč byl vystavěn právě tam. Někteří vědci se dokonce domnívají, že horninaté zbytky v oceánu mohou být pozůstatky z kosmického tělesa, které před stovkami milionů let způsobilo masivní vymírání po celé planetě, známé jako vymírání na konci křídy. Podle legend měl tento materiál připomínající kámen, avšak s dokonalou krystalickou strukturou, mít neuvěřitelné energické hodnoty a měl být dokonalým supravodičem. V legendách k tomu Isu odkazují jakožto 'kámen, jenž spadl z nebes'.[/boxblock]
[/sparkoffictopic][entry]Zápis ze dne 20/4/18 od BLVCK.SPVRK[/entry]

    This forum was created by a multicultural team of various faiths and beliefs.