Chatbox

Coven


Reward system
Influence Points:
Klíče:
Odměny:
avatar

za Fri Apr 20, 2018 5:53 pm

[sparkoffictopic=Coven title="bližší informace o Covenu"][boxblock=center]Coven, pocházející z latinského convenire, nebo-li 'sejíti se', je označení pro mocnou organizaci Rex Deus využívajících magii na úplně jiné úrovni. Pojem vznikl zhruba na počátku 17. století, byla tak pojmenována původní skupinka 13 nejmocnějších Rex Deus v okruhu magie pod vedením 14tého, nejmocnějšího ze všech, který i poprvé tento termín použil. Coven se považuje za zrod novodobé magie tak, jak je známa dnes. Podle legend Coven dal zrodu 13ti magickým kruhům, které se později staly základním rozdělením magie jako takové. V době svého největšího rozkvětu Coven dosahoval neuvěřitelné moci, dokonce až za samotné hranice Isu. Na konci 17. století však vůdce Covenu zmizel neznámo kam a tento impuls stačil Isu k tomu, aby Coven zničil. Byly uměle vyvolány tehdejší Salemské čarodějnické procesy a po tom Coven zmizel navždy z tváře světa a již nebyl nikdy oficiálně obnoven. Existují však dohady o tom, že po zničení základů původního Covenu se potomci 13tky nevzdali svého dědictví a organizaci tajně oživili, neexistují však žádné důkazy o tom, že se tak stalo.

Největším tajemstvím Covenu pravděpodobně zůstane již navždy jeho vůdce. Nikdo vlastně dodnes neví, jak vypadal, dokonce ani pohlaví není známo. Neexistují téměř žádné přímé záznamy o jeho vzhledu či charakteru. Ví se pouze to, že se jednalo o nejmocnějšího uživatele magie z řad Rex Deus. Podle legend dokázal sjednotit původní 13ctku jen díky tomu, že on sám byl mistrem každého magického okruhu, přičemž ovládal jeden, u kterého bylo zakázané dokonce i vyslovit jeho jméno.[/boxblock]


[sparkboxnew="Coven v dnešní době"]Po zmizení původního Covenu toto slovo zmizelo ze světa a Coven se stal postupem času pouhou legendou. Pravděpodobně právě legenda o mocných uskupeních uživatelů magie byla tou jiskrou, která v druhé polovině 18. století započala novou éru. Po celém světě se v obraze původního Covenu začala formovat menší uskupení uživatelů magie, kteří sdíleli určité unikátní magické schopnosti. Tyto coveny zpravidla již nebyly jakkoli omezeny počtem, byly limitovány pouze unikátními schopnostmi jejich členů. Napříč historií vzniklo obrovské množství covenů po celém světě, jen málo z nich však dokázalo přežít nátlak společnosti stejně jako hrozbu novodobých lovců, a tak jich dodnes zůstalo pouze několik málo. Coveny mají největší vliv hlavně v Egyptě, Severní Americe a Japonsku. Každý takový coven si volí svého vůdce z vlastních řad při speciálním rituálu, kterému se říká 'Obřad 13 zázraků', kdy musí daný vůdce obhájit svůj titul v oblasti magie na počest původních 13 členů Covenu.[/sparkboxnew]
[boxblock=center][s1]New Orleanský coven[/s1]
[s2]New Orleans, Louisiana, USA[/s2]
Jedním z nejznámějších covenů je právě coven ze New Orleans, tamější coven vytvořil unikátní druh magie, kterému říkají Spirituální Magie. Díky této magii se stal dominantní mocenskou složkou v New Orleans i v jeho přilehlém okolí. New Orleanský coven má bohatou historii, byl založen v 18. století skupinkou mágů, kteří už nesnesli tlak, který způsobovala neustálá bitva mezi Rex Deus a Illuminati, sjednotili proto své síly a znalosti a vytvořili magii předků, kterou v průběhu generací budovali jakožto zbraň, která měla město navždy uklidnit. Ke konci 19. století se jim to i povedlo a New Orleanský coven se stal největší a jedinou silou panující v New Orleans.

[s1]Tokijský coven[/s1]
[s2]Tokio, Japonsko[/s2]
Vůbec nejmocnější coven v celé Asii. Přesné založení tohoto covenu není známé, předpokládá se však, že to bylo někdy na konci 12. století v období Gusuku. Tento coven vznikl v tehdejším feudálním Japonsku na popud samotného císaře, který si podle legend vybral tři nejmocnější jedince z řad svých služebníků a učinil z nich své kněží. V průběhu času se tento rituál stal tradicí, a tak dal císař vzniknout tomu nejmocnějšímu covenu v celé Asii. Tokijský coven je znám tím, že je velice striktní a nezasahuje do záležitostí, které se ho netýkají. I přes to, že již uběhlo několika století je stále věrný císaři a jedná se prakticky o jakousi jeho osobní ochranku. Členové Tokijského covenu jsou známí tím, že ovládají unikátní kruh magie, známý jakožto Onmyōdō.

[s1]Madridský coven[/s1]
[s2]Madrid, Španělsko[/s2]
Madridský coven byl založen koncem 16. a začátkem 17. století. Zakladatelé Madridského covenu sem přišli jakožto dvorní kněží tehdejšího španělského krále Filipa II., který se v roce 1561 rozhodl přesunout královský dvůr právě do historií nepoznamenaného Madridu. Krátce poté však Filip zemřel a jeho smrt byla prapočátkem Madridského covenu. V následujících 400 letech se Madridský coven formoval až do své dnešní podoby. Ačkoli se jedná o coven s jedním z nejmenších počtů členů, je uznáván všemi ostatními coveny, pravděpodobně kvůli jejich unikátní schopnosti zvané Brujería, která jim dovoluje tvořit a celkově manipulovat s temnými objekty.[/boxblock]
[/sparkoffictopic][entry]Zápis ze dne 20/4/18 od BLVCK.SPVRK[/entry]

    This forum was created by a multicultural team of various faiths and beliefs.