Chatbox

Úlomky z Edenu


Reward system
Influence Points:
Klíče:
Odměny:
avatar

za Fri Apr 20, 2018 6:29 pm

[sparkoffictopic="Úlomky z Edenu" title="bližší informace o všech úlomcích z Edenu"][boxblock=center]Úlomky z Edenu jsou velice vyspělé kousky technologie vytvořené Isu pro celou řadu účelů. Původně existovaly pouze tři originální úlomky Edenu, a to Jablko, Plášť a Žezlo. Každý z úlomků disponuje specifickými schopnostmi, které fungují na bázi neuro-rozhraní. Původní trojici vytvořil geniální vědec z řad Isu, jeho jméno bylo Héfaistos a stal se podkladem pro mnoho legend a mýtů. Po velké válce bylo přeživšími Isu vytvořeno množství dalších artefaktů nesoucí označení úlomek z Edenu, žádný z nich však nikdy nedosáhl ani polovičního potenciálu, kterého dosahovaly originály. Tyto úlomky z Edenu se po smrti jejich stvořitelů staly zpravidla mocnými artefakty, které přesahovaly chápání normálních lidí, a proto byly vyložené jako 'boží dar' a staly se centrem mnoha významných historických událostí či legend.

Užívání této technologie však nese negativní účinky na jeho uživateli. Čím více používá jeden uživatel úlomek ráje, tím více se to podepisuje na jeho duševním zdraví. Originální úlomky z Edenu kromě toho též potřebují určité množství energie k tomu, aby se daly používat a bylo možné s nimi operovat. Každý úlomek ráje též vyzařuje jako vedlejší efekt zvláštní, zatím nepopsanou, formu energie, která se následně hromadí v těle uživatele a negativně ovlivňuje jeho mysl. S tím se pojí i to, že každý úlomek z Edenu disponuje neuvěřitelnou potencionální energii, a ačkoli jsou téměř nezničitelné, v případě, že dojde k jejich zničení způsobí explozi, jež je srovnatelná s výbuchem menší atomové bomby.[/boxblock]


[sparkboxnew="Originální úlomky z Edenu"][s1]Jablko z Edenu[/s1]
[s2]ztraceno[/s2]
Jablko z Edenu bylo vůbec prvním úlomkem ráje, který Héfaistos vytvořil. Jeho jádro je tvořené meteorickým kamenem, který dodává Jablku neuvěřitelnou energii a obal Jablka je tvořen slitinou supravodivého materiálu specifického pouze pro Eden. Obal je tvořen slitinou zlata a dalších prvků. Héfaistos vytvořil Jablko jakožto nástroj pro ovládání lidí. Jablko je schopné generovat specifické pole, které ovlivňuje chemické neurotransmitery v mozku, čímž dokáže ovládat cíl. Kromě toho je Jablko schopné vytvářet projekci iluzí, měnit vzpomínky či dokonce emoce cílů či jednoduše cíl 'vypnout'. Ačkoli je Jablko považována za nejmocnější ze všech úlomků ráje, nebylo primárně stvořeno pro zabíjení, i když je toho schopné, pokud je jeho držitel dostatečně mocný. Jablko je též unikátní v tom, že se dá nasadit na Žezlo, čímž se vytvoří úplně nový artefakt.

[s1]Plášť z Edenu[/s1]
[s2]ztraceno[/s2]
Plášť z Edenu byl dalším v řadě úlomků ráje, který Héfaistos vytvořil. Jedná se o jednu z mála technologií, která byla určena kompletně k léčení. Plášť byl vytvořen pomocí speciální technologie, která využívá nanity. Nanity jsou roboti mikroskopické velikosti, kteří dokáží podle vůle nositele zacelit téměř jakoukoli ránu, včetně těch smrtelných, v rozmezí několika minut. Stejně jako Jablko, i Plášť disponuje masivní potencionální energií a je ovládán čistě skrze mysl. Na rozdíl od Jablka však Plášť funguje částečně autonomně, kdy dokáže vyléčit i taková zranění, o kterých si uživatel není vědom.

[s1]Žezlo z Edenu[/s1]
[s2]ztraceno[/s2]
Žezlo z Edenu bylo posledním originálním úlomkem ráje. Jednalo se o masivní žezlo vytvořené ze stejné slitiny kovů jako Jablko s absencí energetického jádra. Žezlo bylo vytvořené primárně jakožto zbraň ničení. Dokázalo vytvářet masivní energetické paprsky, které dle vůle držitele mohly mít celou řadu účinků. Kromě elektromagnetických výbojů dokázalo tvořit i čisté energetické výboje určené pro přímý souboj. Na vrchol Žezla se dá nasadit Jablko, čímž vznikne úplně nový artefakt.[/sparkboxnew]

[sparkboxnew="další úlomky z edenu"][s1]Pandořina skříňka[/s1]
[s2]New York, USA[/s2]
Pandořina skříňka byla jedním z artefaktů vytvořeným Isu po jejich vyhoštění z Edenu. Jednalo se o skříňku z neznámého materiálů děsivého vzezření. Isu do ní ukryli retrovirus, který vytvořili v laboratořích jakožto možnou zbraň proti Rex Deus, jejich projekt však neuspěl kvůli podobám v DNA Rex Deus s Isu, a proto se rozhodli retrovirus uzavřít do bezpečí. Po smrti stvořitelů skříňky se však začala skříňka předávat z generace na generaci jakožto dar od bohů. Netrvalo proto dlouho, a jednoho dne byla skříňka otevřena a retrovirus uvolněn do světa, kde způsobil neuvěřitelné katastrofy. Měl za následek věci jako morové epidemie ve středověku a nebýt zásahu Rex Deus, pravděpodobně by vyhubil celé lidstvo. Nyní je skříňka uzavřená v hlavním sídle Rex Deus.

[s1]Raovo oko[/s1]
[s2]ztraceno[/s2]
Raovo oko bylo považováno za vůbec ten nejmocnější úlomek ráje, jenž byl vytvořen po velké válce. Jednalo se o náhrdelník z pevného materiálu, pravděpodobně shodného s materiálem, ze kterého byla stvořena i většina ostatních úlomků. Nabíral podobu slavného Raova vševidoucího oka, skutečná moc artefaktu však spočívala v kameni, který se nacházel v náhrdelníku. Jednalo se o stejný materiál, který byl i v Jablku. Jeden z nejmocnějších Isu po velké válce, Ra, vytvořil tento úlomek ráje v naději, že díky němu nikdy nezemře. Tento náhrdelník totiž jeho nositeli dává schopnost vidět do budoucna, respektive vidět dopad akcí v přítomnosti na budoucnost. Ra byl jeho nositelem až do jeho smrti, po které se náhrdelník vytratil z povrchu Země.

[s1]Voynichův rukopis[/s1]
[s2]Connecticut, US[/s2]
Voynichův rukopis, ačkoli se nejedná o jakoukoli technologii, je považován za úlomek ráje, protože byl sepsán jedním z Isu těsně před jeho smrtí. Obsahuje veškeré znalosti Isu civilizace od jejího začátku až po její konec. Rukopis je však napsán v originálním jazyce Isu a též je zašifrován, takže již po celá desetiletí zůstává obrovským tajemstvím pro všechny lidi. Rex Deus disponuje kopií celého rukopisu, avšak ani vědci z jejich řad nedokážou rukopis rozluštit.

[s1]Ankh[/s1]
[s2]ztraceno[/s2]
Ankh byl považován za jeden z nejmocnějších úlomků z Edenu vytvořený po velké válce. Tato technologie byla vytvořena Isis, vysoce postavenou Isu, která se stala ve starověkém Egyptě bohyní. Ankh byl založen na technologii Pláště z Edenu, byl vytvořen čistě k ochraně a léčení. Na rozdíl od Pláště však kvůli absenci dostatečných znalostí s každým dalším použitím Ankhu pomalu mizela jeho síla. Legenda praví, že Isis vytvořila Ankh po tom, co byl její manžel Osiris zabit dalším Isu jménem Set, který toužil po trůnu. Legenda se stala natolik výjimečnou, že zformovala téměř celý starověký Egypt a Ankh se stal symbolem života napříč celým světem. Předpokládá se, že po oživení Osirise byl Ankh zničen, neexistují k tomu však žádné hmotné důkazy.
[/sparkboxnew]
[/sparkoffictopic][entry]Zápis ze dne 20/4/18 od BLVCK.SPVRK[/entry]

    This forum was created by a multicultural team of various faiths and beliefs.