Chatbox

Illuminati


Reward system
Influence Points:
Klíče:
Odměny:
avatar

za Sat Apr 21, 2018 3:26 pm

[sparkoffictopic=Illuminati title="bližší informace o Illuminati"][boxblock=center]Illuminati jsou skupina světové elity skládající se z 13ti rodů, které díky své moci a prostředkům odhalily skutečnou minulost světa a stayi se fanatickými uctívači Isu, považují je za božstva i přes to, že znají jejich skutečnou, lidskou, podstatu. Illuminati věří v ideologii Isu, že by měli všichni lidé být kontrolování jen jednou centrální mocí a plně ji vyznávají. Jejich cílem je NWO, nebo-li New World Order, což je svět sjednocený pod jednou vládou. Členství v Illuminati je exkluzivní a dědičné, po celé generace stejných 13 rodů ze všech koutů světa, kterými jsou Astor, Bundy, Kennedy, Collins, DuPont, Freeman, Li, Onassis, Reynolds, Rockefeller, Rothschild, Russell a Van Duyn. Těchto 13 rodů již po celé generace pracuje na pomalém ovládnutí světa, a to hlavně skrze bankovnictví, technologie či uměle vyvolané události, jejichž následky jsou pro ně výhodné.

Původní řád vznikl v druhé polovině 17. století, byl založen německým universitním profesorem Adamem Weishauptem roku 1776. Weishaupt se totiž v předchozích letech plně věnoval studiu Isu a skutečné historii světa tak, jak se stala. Dostal se totiž roku 1772 k informacím skrze dokumenty v zapomenuté univerzitní knihovně. Jeho teorie byla velice radikální, o to víc však lákala stále více členů, až nakonec Illuminati začali mít relativně velký vliv. To se však nelíbilo tehdejšímu králi Karlu Teodorovi Falckému, a tak vydal edikt, který veškeré tajné řády znezákonil. Krátce na to však Weishaupt zmizel z povrchu zemského a byl prohlášen za mrtvého. O několik let později se zformovali Illuminati v podobě, v jaké je známe dnes a fungovali jakožto tajná organizace bez vědomí tehdejších panovníků.

V průběhu následujících let se stali Illuminati hybnou silou v mnoha událostech, které změnily celý svět. Byli ti, co vyvolali Velkou francouzskou revoluci či Jakobínský teror. Též se pokoušeli o to vyvolat vlnu revoluce v Evropě a ve zbytku světa ve snaze rozšířit co nejvíce jejich radikální názory a idee, jakými byl třeba antiklerikalismus či antimonarchismus. V průběhu 19. století se strach z Illuminati pro členy Rex Deus stal skutečným problémem a jejich reakce právě na tento strach vyprovokovala v roce 1848 právě ty revoluce, kterým se snažili zabránit, též známé jako Jaro národů.[/boxblock]
[/sparkoffictopic][entry]Zápis ze dne 21/4/18 od BLVCK.SPVRK[/entry]

    This forum was created by a multicultural team of various faiths and beliefs.