Chatbox

Temné objekty


Reward system
Influence Points:
Klíče:
Odměny:
avatar

za Sat Apr 21, 2018 4:21 pm

[sparkoffictopic="Temné objekty" title="bližší informace o temných objektech"][boxblock=center]Temné objekty jsou na první pohled normálně vypadající předměty, které jsou však skrze unikátní magii zvanou Brujería očarované a na základě toho mají speciální schopnosti. Temný objekt může být cokoli, co má fyzickou složku, tzn. dá se s tím fyzicky manipulovat. Temné objekty zpravidla disponují mnohonásobně mocnější magií než je možné použít v normální formě kouzla, protože na rozdíl od lidí nemají teoreticky žádné fyziologické zábrany. I tak jsou však omezené svou fyzickou schránkou, protože v případě, že by kouzlo uvalené na daný temný objekt bylo příliš silné, mohlo by způsobit doslova rozpad daného objektu. Magie v temných objektech zůstává již navždy, či dokud není očarování sejmuto. Temné objekty čerpají energii z prostředí kolem sebe, takže mají praktiky neomezený přístup energie.

Každý temný objekt vyzařuje velice silnou a výraznou energii, která je zpravidla negativního rázu. Následkem toho se může stát, že pokud mají dlouho příliš jednoho nositele, tak začnou pomalu ničit jeho charakter, až dokud ho úplně nezničí. Na rozdíl od Úlomků z Edenu, temné objekty nemají jakoukoli výjimečnou odolnost vůči vnějším vlivům (pokud to neobsahuje dané očarování), a v případě, že by daný objekt náhodou někdo zničil hrozí, že uvolní dané kouzlo do prostoru a zasáhne velkou oblast kolem daného temného objektu, což může mít za následek permanentní následky pro zasažené jedince. Očarování, které je na daném temném objektu se též nedá jakkoli zrušit jiným kouzlem, pouze interakcí s daným temným objektem.[/boxblock]


[sparkboxnew="Temné objekty"][s1]Prokleté okovy[/s1]
[s2]neznámo[/s2]
Prokleté okovy jsou jedním z mála temných objektů, kterých bylo vytvořeno více a není znám přesný počet. Vypadají jako středověké, relativně použité železné okovy, jsou však očarované mocným kouzlem, takže kdokoli, jehož ruce s nimi budou zamknuty není schopen používat jakoukoli formu magie (pouze magie). U okovů je dokázáno, že pokud je ten, kdo je s nimi svázán dostatečně silný, dokáže prolomit očarování a okovy ze sebe shodit i bez fyzické pomoci.

[s1]ďáblova hvězdice[/s1]
[s2]neznámo[/s2]
Ďáblova hvězdice je kovová hvězdice připomínající klasického shurikenu z dob feudálního Japonska. V případě, že je tato hvězdice vržena (a to kýmkoli, ne pouze někým s magickými schopnostmi) a zabodne se do těle cíle, způsobí na těle cíle 1000 řezných ran. V případě, že se jedná o normálního člověka tento efekt znamená téměř okamžitou smrt způsobenou šokem.

[s1]čepel Papa legba[/s1]
[s2]neznámo[/s2]
Tato legendární čepel je vytesána z kosti neznámého původu. Podle legend byla stvořena jakožto obětní dar pro Papa Legba, posla duchů. Na rozdíl od většiny temných objektů má tato čepel dvě využití. Moc kohokoli, kdo je s touto čepelí zabit se díky obětní magii vstřebá do čepele a zvýší její sílu a efektivitu. Na druhou stranu, pokud je někdo pouze bodnut touto čepelí, tak se vryje do těla cíle a způsobí efekt podobný paralýze a neuvěřitelnou bolest, popsanou jako bolest všech, kteří zemřeli touto dýkou naráz, až dokud není čepel vyjmuta.

[s1]Sopečné krystaly[/s1]
[s2]neznámo[/s2]
Sopečné krystaly jsou krystaly bílé barvy, které se nápadně podobají křemeni. Podle legend se jedná o krystaly, které vyvrhla sopka při jedné z největších historických erupcí. Krystaly mají bariérové schopnosti, pokud se umístí do specifického tvaru v blízkosti sebe, vytvoří se mezi nimi jednostranná bariéra, kterou nemůže opustit nikdo, kdo je v ní lapen. Jedná se o vůbec jednu z nejmocnějších bariér v historii světa, protože kromě fyzických útoků dokáže odrážet i veškerou magii, kterou by se člověk v ní uvězněný pokusil použít. Na použití krystalů není potřeba žádný hex či koncentrace, pouze je potřeba je rozmístit kolem cíle ve specifickém tvaru.

[s1]Serratura[/s1]
[s2]neznámo[/s2]
Serratura, z italského slova 'zámek', je medailón vytesaný z velrybí kosti zhruba o velikosti dlaně, který má na jedné straně sadu symbolů připomínající Aztécké hieroglyfy. Jak již název napovídá, Serratura funguje jako zámek, v podstatě utvoří bariéru, která se podle všeho nedá jakkoli zlomit a uvězní všechny, kteří se nacházejí uvnitř. K aktivaci je potřeba vyřknout hex "Reveye ak. Reveye moman ak trape dife.", následně už je pouze potřeba položit Serraturu na místo, které má bariéra obklopit a kouzlo je aktivní.

[s1]Avin prsten[/s1]
[s2]neznámo[/s2]
Tento na první pohled nenápadný prsten byl podle legend prsten, který Jupiter daroval Avě v době jejich života. Jedná se o vůbec ten nejmocnější temný objekt, který byl kdy stvořen, praví se, že byl očarován vůdcem původního Covenu, otcem veškeré magie. Podle všeho by měl být tento prsten nezničitelný jakýmikoli magickými i fyzickými způsoby. Kdokoli, kdo si ho nasadí nemůže zemřít následkem magie za jakýchkoli okolností, respektive na něj magie nemá vůbec žádný efekt.[/sparkboxnew]
[/sparkoffictopic][entry]Zápis ze dne 28/4/18 od BLVCK.SPVRK[/entry]

    This forum was created by a multicultural team of various faiths and beliefs.